FRSE na targach edukacyjnych w Kijowie


W Kijowie rozpoczęły się targi edukacyjne „Study Abroad”. Stoisko narodowe zorganizowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Fundację Rozwoju Systemu Edukacji otworzył ambasador RP na Ukrainie Henryk Litwin.

„Ready, Study, Go! Poland” – takim hasłem polskie uczelnie zapraszają młodych Ukraińców do studiowania w Polsce. W ciągu ostatnich trzech lat liczba studentów z Ukrainy wzrosła w Polsce aż trzykrotnie – dziś studiuje ich u nas już ponad sześć tysięcy, to najsilniejsza zagraniczna reprezentacja w polskich szkołach wyższych. Najchętniej wybierają kierunki techniczne, filologiczne i ekonomiczne.

Tłumnie odwiedzane przez młodych Ukraińców targi w Kijowie uroczyście otworzył ukraiński minister edukacji i nauki Dmytro Tabacznyk.

Polska jest otwarta na studentów z Ukrainy, naszym atutem jest bliskość, atrakcyjny koszt studiów i – co istotne – europejski dyplom oraz możliwość wykorzystania podczas pobytu w Polsce europejskich programów oświatowych – podkreślał w swoim wystąpieniu polski ambasador Henryk Litwin, który otworzył też „polską alejkę” na kijowskich targach. Obok stoiska narodowego prezentowały się m.in. projekty „Study in Poland”, „Study in Warsaw” oraz indywidualne uczelnie. – Polska ma dla obywateli Ukrainy bogatą i zróżnicowaną ofertę programów stypendialnych. Ze szczególną satysfakcją obserwujemy intensywnie rozwijającą się współpracę dwustronną między polskimi i ukraińskimi uczelniami – podkreślał ambasador.

Stoisko narodowe i publikacja „Ready, Study, Go! Poland” powstały przy współpracy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Kijowskie targi potrwają do końca marca.