FRSE na targach edukacyjnych w Kopenhadze


Od 14 do 16 września przedstawiciele FRSE uczestniczyli w organizowanej od 23 lat konferencji organizowanej przez European Association for Inernational Education oraz w towarzyszących jej targach edukacyjnych w Kopenhadze.

Udział w konferencji i w targach wzięło ponad sześćdziesiąt osób z Polski, które reprezentowały aż 29 uczelni. 20 z nich prezentowanych było podobnie jak na targach NAFSA w Vancouver na stoisku organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fundację Rozwoju Systemu Edukacji we współpracy z KRASP pod hasłem Higher Education in Poland.

Z kolei 9 uczelni krakowskich swoją ofertę prezentowało na osobnym stanowisku regionalnym Study in Krakow. Polskie stanowisko zostało oficjalnie otwarte 14 wrześnie przez Ambasadora RP w Kopenhadze Rafała Wiśniewskiego.

Zagraniczni odwiedzający mieli okazję zdobyć oficjalne informacje o systemie szkolnictwa wyższego w Polsce oraz zapoznać się ze specjalnie przygotowanymi na tę okazję publikacjami dotyczącymi oferty edukacyjnej polskich uczelni. Targom towarzyszyła pierwsza prezentacja na imprezie europejskiej nowego logotypu promującego polskie szkolnictwo wyższe.

Konferencja EAIE organizowana jest od 23 lat. Biorą w niej udział przedstawiciele instytucji naukowych i edukacyjnych z całego świata: rektorzy uniwersytetów, dyrektorzy i pracownicy uczelnianych komórek ds. współpracy z zagranicą, programów międzynarodowych, szkół językowych, gazet i portali edukacyjnych, oraz innych międzynarodowych podmiotów promujących szkolnictwo wyższe.