FRSE na targach w Kijowie po raz kolejny zachęca Ukraińców do studiowania w Polsce


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji po raz kolejny zachęca Ukraińców do studiowania w Polsce podczas targów Education Abroad w Kijowie.

Stoisko promujące nasz kraj pod hasłem „Ready, study, go! Poland” zostało oficjalnie otwarte podczas pierwszego dnia targów w czwartek 11 kwietnia i od początku cieszy się ogromną popularnością wśród odwiedzających targi młodych Ukraińców.

W otwarciu stoiska wzięli udział dr hab. Jacek Guliński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, oraz Oleksij Dniprov, zastępca ministra oświaty, nauki, młodzieży i sportu na Ukrainie.

Drugiego dnia targów dr Andrzej Kurkiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Strategii MNiSW, przedstawił możliwości podejmowania i odbywania studiów w Polsce podczas spotkania z młodymi Ukraińcami na jednym z największych ukraińskich uniwersytetów – Narodowym Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki. W czasie spotkania przedstawicielki FRSE wyświetliły film „Poland – my best choice!” i przeprowadziły quiz z wiedzy o Polsce.

Przedstawiciele polskich uczelni prezentujący swoją ofertę na stoisku „Ready, study, go! Poland” wezmą także udział w spotkaniu organizowanym w Ambasadzie RP w Kijowie. Spotkaniu będzie przewodniczył zastępca ambasadora RP na Ukrainie Dariusz Górczyński. Podczas spotkania uczestnicy omówią możliwości rozwijania aktywności i oferty edukacyjnej polskich uczelni publicznych i niepublicznych na Ukrainie.