FRSE promowała polskie uczelnie w Indiach


W dniach 10–12 listopada br. przedstawiciele Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na zaproszenie Komisji Europejskiej wzięli udział w 12. edycji konferencji poświęconej szkolnictwu wyższemu oraz współpracy Indii z Unią Europejską w dziedzinie edukacji. Wydarzenie odbywało się w New Delhi i zostało zorganizowane przez Federację Indyjskich Izb Handlu i Przemysłu (FICCI), Indyjskie Ministerstwo Handlu i Przemysłu oraz tamtejsze Ministerstwo Rozwoju Zasobów Ludzkich.

W spotkaniu wzięła udział Martine Reicherts, dyrektor generalna odpowiedzialna za edukację i kulturę w Komisji Europejskiej. W swoim przemówieniu Reicherts podkreślała, jak duże znaczenie dla Unii Europejskiej ma współpraca z Indiami, co przekłada się na dostępność mobilności z krajami partnerskimi, w tym Indii, w ramach programu Erasmus+.
Konferencji towarzyszyły targi edukacyjne, podczas których pod szyldem kampanii „Ready, Study, Go! Poland” Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji prezentowała możliwości studiowania w Polsce. Kampania ta jest organizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a FRSE wspiera jej realizację od roku 2012. Polskie stoisko było zlokalizowane w pawilonie Unii Europejskiej Study in Europe i cieszyło się dużym zainteresowaniem odwiedzających. W ciągu trzech dni targi odwiedziło ponad 1500 osób.

Polska delegacja spotkała się z ambasadorem RP w Indiach Tomaszem Łukaszukiem. Rozmawiano o największych wyzwaniach i problemach w kontekście współpracy Indii z Polską w obszarze edukacji i szkolnictwa wyższego. Polskie stoisko odwiedził również dyrektor generalny Instytutu Polskiego w New Delhi Roland Chojnacki.

Indie pozostają strategicznym kierunkiem dla Polski w kontekście współpracy w obszarze edukacji. W kraju tym działa 720 uczelni wyższych i 45 000 koledżów, w których kształci się 31 milionów osób, co czyni indyjski system szkolnictwa wyższego jednym z największych na świecie. W poprzednim roku akademickim w Polsce w pełnych studiach uczestniczyło 790 studentów, 37 doktorantów oraz 25 stażystów będących obywatelami Indii. Polskie uczelnie rozwijają również współpracę z Indiami w ramach programu Erasmus+. Dzięki akcji International Credit Mobility, która dopuszcza mobilność z krajami partnerskimi, na podstawie umowy podpisanej w 2015 r. zrealizowano 62 mobilności z Indiami, a w ramach umowy z roku 2016–36 mobilności. Indie są przypisane do Regionu 6. Azja, do którego należą również: Afganistan, Bangladesz, Bhutan, Kambodża, Chiny, Indonezja, Malezja, Mongolia, Mjanma, Nepal, Filipiny, Sri Lanka, Tajlandia i Wietnam. W ramach projektów centralnych Erasmus Mundus Master Courses realizowanych z udziałem polskich uczelni zostało zakwalifikowanych 21 studentów oraz 11 pracowników z Indii.