FRSE w ramach kampanii „Ready, Study, Go! Poland” w Gruzji


W dniach 16-17 lutego odbyły się międzynarodowe targi edukacyjne w Gruzji „International Fair for Overseas Studies”.

Jest to największe edukacyjne wydarzenie w Gruzji z liczbą ponad 12 000 odwiedzających oraz blisko 80 wystawców – w tym uniwersytetów, międzynarodowych agencji i funduszy edukacyjnych, centrów szkoleniowych i szkół językowych.

Oferta polskich uczelni została zaprezentowana na przygotowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego stoisku narodowym w ramach kampanii „Ready, Study, Go! Poland”. W Gruzji swoją ofertę przedstawiło ponad 20 wiodących polskich uczelni.

Targom towarzyszyło spotkanie B2B z przedstawicielami gruzińskich uczelni, zorganizowane przez Ambasadę RP w Tbilisi oraz MNiSW, podczas którego polskie uczelnie uzyskały informacje na temat aktualnej sytuacji sektora edukacji w Gruzji oraz poznały możliwości współpracy międzyuczelnianej.

Studiowanie za granicą jest coraz bardziej popularne wśród gruzińskich studentów, a uczelnie z Gruzji chętnie angażują się we współpracę z polskimi uczelniami dzięki programowi Erasmus+.