FRSE zaangażowana w organizację Euro 2012


Spółka PL. 2012 oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji podpisały porozumienie o współpracy, którego misją jest wzmacnianie postaw aktywności społecznej, tolerancji, otwartości i zaufania poprzez włączenie się mieszkańców całej Polski w szczególności młodzieży szkolnej w przygotowania do EURO 2012.

Współpraca zaowocuje konkursem eTwinning oraz projektem w programie Grundtvig, którego uczestnicy jako wolontariusze będą pomagać w organizacji Euro 2012.

Konkurs eTwinning pt. „Rozmówki europejskie 2012” dotyczy autorskiego projektu współpracy europejskiej szkół za pośrednictwem mediów elektronicznych. Jest skierowany do nauczycieli w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

Jego celem jest poszerzanie wiedzy na temat krajów partnerskich i ich mieszkańców w obliczu zbliżającego się turnieju będącego jedną z trzech największych imprez sportowych na świecie. Polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu projektu eTwinning w następujących obszarach tematycznych: kibicowanie, wolontariat, ochrona środowiska, wielokulturowość w sporcie, zasady fair play na boisku i w życiu.

Zapraszamy do udziału. Już w maju 2012 będziemy znali zwycięzców konkursu.

Więcej o konkursie na stronie programu eTwinning.