FRSE zawarła porozumienie z Europejskim Centrum Języków Nowożytnych Rady Europy


11 grudnia Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji podpisała porozumienie z Europejskim Centrum Języków Nowożytnych Rady Europy (ECML) w Grazu. Przedmiotem porozumienia jest współpraca obu instytucji w promowaniu edukacji językowej wysokiej jakości w Polsce i Europie.

Porozumienie obejmuje okres trwania programu ECML „Nauka poprzez języki”, w ramach którego opracowywane są narzędzia i materiały służące podnoszeniu kompetencji zawodowych i językowych nauczycieli języków obcych oraz osób uczących się języków.

Dzięki porozumieniu nauczyciele języków obcych, którzy są beneficjentami programów zarządzanych przez FRSE, będą mieli dostęp do innowacyjnych programów doskonalenia zawodowego oraz materiałów dydaktycznych opracowanych przez ekspertów Rady Europy.