FRSE została przyjęta do Stowarzyszenia Współpracy Akademickiej (ACA)


Stowarzyszenie Współpracy Akademickiej (Academic Cooperation Association) jest międzynarodową organizacją z siedzibą w Brukseli.

Razem z FRSE ACA skupia 23 instytucje i organizacje wyspecjalizowane we wspieraniu umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i mobilności edukacyjnej w swoich krajach. Należą do niej m.in. DAAD, British Council, CampusFrance, Nuffic, Institut of International Education z USA, a z Polski jedynie Fundacja Perspektywy i od teraz FRSE.

FRSE jako członek ACA zyska możliwość aktywnego włączania sie działania, takie jak:

  • wzmocnienie kontaktów w międzynarodowym środowisku akademickim i współpraca z europejskimi organizacjami zrzeszającymi szkoły wyższe;
  • wydawanie miesięcznika w formie e-biuletynu z informacjami o zbliżających się spotkaniach i konferencjach;
  • organizowanie seminariów i konferencji na temat umiędzynarodowienia edukacji;
  • badania i analizy, oceny, ekspertyzy i doradztwo dla osób prywatnych i instytucji publicznych, rzecznictwo, publikacje dotyczące międzynarodowej współpracy na poziomie szkolnictwa wyższego.

Mamy nadzieje, że nasze członkostwo w ACA otworzy nam i polskim uczelniom nowe możliwości aktywnego uczestnictwa w aktualnych procesach w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego oraz promowania marki „Higher Education in Poland” wśród partnerów zagranicznych.

Więcej informacji o ACA można znaleźć na stronie stowarzyszenia.