FSS – daj się zainspirować do działania!


2,5 tysiąca stypendystów, którzy wyjechali za granicę, 470 projektów – oto rezultaty 4 lat trwania Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. 28 marca odbyła się Konferencja Zamykająca FSS, gdzie w gronie beneficjentów, partnerów i operatorów Funduszu prezentowano rezultaty i osiągnięcia wspólnej pracy.

List z podziękowaniami za współpracę i uznaniem dla działań podjętych w ramach pierwszej edycji Funduszu i wypracowanych rezultatów przekazali JE Enok Nygaard, Ambasador Królestwa Norwegii w Polsce oraz profesor Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Powitaniu gości towarzyszyła piękna muzyka w wykonaniu dwóch flecistek z Polski i Islandii – beneficjentek FSS. Konferencja była dla ponad 180 osób okazją do wysłuchania ciekawych i inspirujących prezentacji różnorodnych projektów, zrealizowanych dzięki dofinansowaniu Funduszu.

Katarzyna Aleksandrowicz, dyrektor Programów Stypendialnych, podsumowała działania wdrażane w Polsce w ramach Funduszu w latach 2008-2012. Wydarzeniu towarzyszyła również wystawa prac nagrodzonych w konkursie fotograficznym „FSS w obiektywie” oraz konkursie literacko-artystycznym „Moja przygoda z FSS”.

Konferencję zakończyła dobra i oczekiwana przez wielu informacja o uruchomieniu drugiej edycji Funduszu. Norwegia, Islandia i Liechtenstein zadeklarowały wsparcie dla Polski w wysokości 10 mln euro. Druga edycja programu ma się rozpocząć jesienią tego roku i potrwa do 2017 r. Z niecierpliwością czekamy zatem na kolejną konferencję FSS, tym razem inauguracyjną.

Zdjęcia