FSS: uczelnie zadowolone


Ankiety pokazują, że Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy pobudził międzynarodową współpracę.

Ewaluację końcową programu przeprowadził dr Przemysław Sadura z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ankietowani oceniali wpływ projektów zrealizowanych w latach 2009-2011 na ich uczelnie. Ogólnie wynik badania nie pozostawia wątpliwości – przedstawiciele szkół wyższych potwierdzili, że wyjazdy studentów i pracowników naukowych w ramach FSS przyniosły wyraźne korzyści. Ponad 73 proc. stwierdziło, że dzięki FSS udało się nawiązać stałą współpracę z uczelniami z Norwegii, prawie 68 proc. uznało, że projekty przyczyniły się do ogólnego rozwoju współpracy międzyuczelnianej, a blisko 90 proc. – że zaowocowały zwiększeniem zainteresowania ofertami współpracy zagranicznej.

Z badań wynika również, że projekty FSS podniosły prestiż uczelni i przyczyniły się do rozwoju naukowego pracowników oraz do zwiększenia szans zawodowych studentów. Prawie 1/4 szkół dzięki FSS wprowadziła zajęcia w językach obcych. Przedstawiciele instytucji, które skorzystały z programu FSS, w zdecydowanej większości podkreślają, że ich oczekiwania zostały spełnione, a cele projektów zrealizowane. Wszyscy rozmówcy, zarówno studenci, jak i koordynatorzy uczelniani, zadeklarowali, że gdyby mieli znów podjąć decyzję o udziale w projekcie, byłaby ona pozytywna. FSS przyczynił się nie tylko do większej mobilności studentów i pracowników, ale również poszerzył wiedzę uczestników i rozwinął metody nauczania i uczenia się, oparte na najlepszych praktykach. Program stale i skutecznie promował współpracę pomiędzy instytucjami działającymi w sferze edukacji w Polsce oraz na obszarze państw-darczyńców.

Sonda: Jaki wpływ na Państwa uczelnię miał udział w programie FSS?

Barbara Zdrojewska, koordynatorka programu FSS, WSPiA w Lublinie

W programie FSS korzyści odnoszą obie strony – to jest fenomen, dzięki któremu zyskaliśmy szansę na rozpoczęcie współpracy międzynarodowej. FSS zmienił każdego uczestnika projektu: dydaktycy wymienili doświadczenia, a pracownicy administracyjni mogli podpatrzeć inne metody rozwiązywania tych samych problemów. Dzięki współpracy zauważam zwiększenie tolerancji i akceptację inności, a także zmianę relacji np. między kadrą a studentami.

Czy udział w projektach FSS poprawił poziom dydaktyczny Twojej uczelni?

Źródło: Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy: raport z ewaluacji końcowej Programu, dr Przemysław Sadura, Instytut Socjologii UW

Sonda: Jaki wpływ na Państwa uczelnię miał udział w programie FSS?

Beata Ogrodowczyk, koordynatorka programu FSS, Politechnika Łódzka

Dzięki środkom z FSS moja uczelnia zintensyfikowała współpracę ze stałymi partnerami: University of Bergen i Oslo University College oraz nawiązała nowe kontakty z University of Agder i Reykjavik University. Gdyby nie FSS, nasi studenci nie wyjechaliby na wymianę do Norwegii ze względu na wysokie koszty utrzymania, nie odbyłyby się w PŁ wizyty partnerów z Bergen, a nasi studenci nie mieliby okazji uczestniczenia w interesujących wykładach.