Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Członkiem Koalicji “Dojrzałość w sieci”


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest Członkiem Koalicji „Dojrzałość w sieci”, która została powołana do życia przez UPC Polska wraz z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.

Celem projektu jest zjednoczenie firm, organizacji pozarządowych, urzędów i instytucji na rzecz zachęcenia do aktywnego i bezpiecznego korzystania z internetu. Początkowo koalicja angażowała się głównie w działania mające na celu aktywizowanie osób starszych do  korzystania z nowoczesnych technologii. Obecnie Koalicja „Dojrzałość w sieci” skupia się na promowaniu dojrzałego i odpowiedzialnego korzystania z ICT we wszystkich grupach wiekowych – od najmłodszych do najstarszych.

Działania Koalicjantów mają na celu  popularyzowanie  wiedzy na temat bezpieczeństwa i nowoczesnych technologii, a także podejmowanie wspólnych inicjatyw służących poprawie dostępu i umiejętności posługiwania się nimi. Koalicja zamierza również zabierać głos w debatach publicznych dotyczących spraw istotnych dla przeciwdziałania e-wykluczeniu w Polsce oraz inicjować dyskusje na ten temat.

Członkami organizacji, obok Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji są m.in. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, F-Secure, IBM, Microsoft, Onet.pl, Orange, Deloitte, Widzialni, Fundacja Dobra Sieć, Stowarzyszenie społeczeństwa Wiedzy, Wojewódzka Biblioteka w Krakowie, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Związek Harcerstwa Polskiego.

Patronat nad projektem objęły Urząd Komunikacji Elektronicznej, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Więcej informacji o działaniach Koalicji na stronie http://dojrzaloscwsieci.pl/