Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji wyróżniona na konferencji Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics w Orlando


Dyrektor Generalny FRSE dr Paweł Poszytek otrzymał wyróżnienie specjalne za najciekawsze wystąpienie podczas  konferencji Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics w Orlando, które zostało przyznane przez kapitułę składającą się z przedstawicieli wiodących amerykańskich uczelni wyższych.

W dniach 13-16 marca 2018 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji wzięła udział w prestiżowej, interdyscyplinarnej konferencji International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics, która odbyła się w Orlando. Konferencja koncentrowała się wokół zagadnień na styku zarządzania, edukacji i informatyzacji oraz wyzwań, jakie stwarza globalizacja.

Dyrektor generalny FRSE dr Paweł Poszytek i Mateusz Jeżowski, główny specjalista ds. badań i analiz zostali zaproszeni do wygłoszenia prezentacji poświęconej toczącemu się w Polsce badaniu, które dotyczy zakresu i jakości współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi a otoczeniem gospodarczym.

Prezentacja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem uczestników, a dyrektor generalny FRSE, który był także jednym z głównych mówców plenarnych konferencji, otrzymał wyróżnienie specjalne za najciekawsze wystąpienie przyznane przez kapitułę konferencji składającą się z przedstawicieli wiodących amerykańskich uczelni wyższych.

W ramach konferencji FRSE zgłosiła także artykuł naukowy dotyczący współpracy nauki i biznesu, który został bardzo wysoko oceniony przez międzynarodowe grono recenzentów i ukazał się w publikacji konferencyjnej.