Gala konkursu EDUinspiracje 2012 połączona z konferencją poświęconą kompetencji uczenia się


Zapraszamy do udziału w gali wręczenia nagród laureatom drugiej edycji konkursu EDUinspiracje 2012. Uroczystość będzie poprzedzona konferencją promującą integrację pokoleń i aktywną działalność seniorów zorganizowaną w kontekście Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.

Gala finałowa konkursu odbędzie się 17 października 2012 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Dla laureatów przewidziano nagrody, statuetki i dyplomy oraz objęcie programem upowszechniania ich osiągnięć w ramach działań FRSE.

Podczas konferencji poprzedzającej galę nastąpi prezentacja, a zarazem promocja edukacji, rozwoju pasji i aktywności obywatelskiej u nowoczesnych seniorów.

Udowodnimy, iż międzypokoleniowa integracja i wymiana doświadczeń są kluczem do wypełnienia koncepcji idei uczenia się przez całe życie. Będzie to wyjątkowa okazja do wysłuchania przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a także reprezentantów Stowarzyszenia plus 50.

Przedstawione zostaną przykłady dobrych praktyk beneficjentów programu „Uczenie się przez całe życie” w kontekście międzypokoleniowego uczenia się i transferu doświadczeń.