Gala Mobilności Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego


Gala Mobilności Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, która odbyła się 17 listopada, była okazją do dyskusji na temat projektów realizowanych w ramach FSS oraz podsumowania realizacji projektów mobilnościowych działania I „Mobilność studentów i pracowników szkół wyższych”.

Podczas gali nagrodzeni zostali liderzy projektów mobilności w różnych kategoriach. Tegorocznymi Liderami Mobilności FSS są: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz Uniwersytet Wrocławski. Uniwersytet Warszawski został Liderem Mobilności Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego jako uczelnia, która przyjęła najwięcej studentów z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Uniwersytet Wrocławski nagrodzony został jako ta spośród polskich uczelni, która wysłała do tych krajów najwięcej swoich studentów na studia i na staże. Uniwersytet Łódzki okazał się liderem jeśli chodzi o liczbę podpisanych umów o partnerstwie z uczelniami i instytucjami z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie zaś wysłała do Norwegii, Islandii i Liechtensteinu najwięcej pracowników naukowych, i jednocześnie przyjęła najwięcej pracowników z tych krajów.

„Pod względem geograficznym Polska i Norwegia są sobie bliskie, a stosunki bilateralne pomiędzy naszymi państwami są nieustannie poszerzane. (…) Bardzo się cieszę, że środki dostępne w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego umożliwiły tak wielu studentom, uczniom, naukowcom oraz innym pracownikom instytucji edukacyjnych w Polsce wyjazdy na stypendia indywidualne oraz wizyty studyjne do Norwegii, skąd mogli czerpać wiedzę, doświadczenie i twórcze inspiracje do swojej dalszej pracy” — mówi o dotychczasowej działalności FSS ambasador Norwegii Enok Nygaard.

Należy dodać, że ze środków FSS korzystają również studenci i pracownicy naukowi z Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinu a Liderem Mobilności FSS za przyjęcie największej liczby studentów z tych krajów jest Uniwersytet Warszawski. Konferencja była równocześnie wstępem do drugiej edycji programu stypendialnego w ramach Funduszy Norweskich 2009-2014. Podczas konferencji odbyła się debata panelowa z przedstawicielami instytucji, które zdobyły tytuł Lidera Mobilności, oraz z naukowcami z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu na temat możliwości, priorytetów oraz wyzwań dla współpracy międzynarodowej na płaszczyźnie projektów instytucjonalnych oraz jej kontynuacji w oparciu o doświadczenia z dotychczas realizowanych projektów.