Gala „Nasz Projekt eTwinning 2016”


Kraina czarów, magii i… języka angielskiego, bajki braci Grimm, dzieła sztuki europejskich malarzy, ekologia, pierwsza pomoc, europejskie radio, tolerancja wobec inności, zdrowe żywienie, historia regionu, tworzenie aplikacji – to tematy niektórych projektów wyróżnionych w konkursie „Nasz Projekt eTwinning 2016”. Uroczysta gala rozdania nagród odbyła się 20 maja w warszawskim Teatrze Stanisławowskim.

Minister Witold Kołodziejski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji zwracał się do uczniów i nauczycieli obecnych na uroczystości wskazując rolę programu eTwinning, jako narzędzia do tworzenia sieci, ale przede wszystkim również do tworzenia więzi między uczestnikami projektów. Gratulacje dla laureatów tegorocznego konkursu w specjalnie skierowanym liście przekazała również Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska.

Dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dr Paweł Poszytek mówił w swoim wystąpieniu o ogromnym sukcesie programu. Definiując ten sukces odwołał się do polskich szkół i nauczycieli, którzy od samego początku istnienia eTwinningu podchodzili do realizowanych projektów w sposób otwarty, kreatywny – dzięki temu jakość polskich działań doceniona była wielokrotnie również na szczeblu europejskim, a nasz kraj jest w czołówce najlepszych uczestników programu.
eTwinning 2016

Bohaterzy tej wspaniałej uroczystości przyjęli gratulacje i odebrali nagrody w trzech kategoriach wiekowych oraz w specjalnych kategoriach tematycznych. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją przedstawiającą laureatów i wyróżnione projekty. Znajdą w niej Państwo wszelkie niezbędne dane dotyczące projektów, a także krótkie opisy przeprowadzonych działań. Mogą być one inspiracją dla każdego nowego eTwinnera i dla każdego nowego projektu. Oczywiście spotkają tu Państwo również laureatów konkursu – nauczycieli z całej Polski, którzy włączyli swoich uczniów z takim sukcesem w działania projektowe. Często można odnieść wrażenie, że samo zaangażowanie w projekt stało się poniekąd nagrodą, a efekt końcowy i laury zwycięzcy ukoronowaniem wspólnej pracy. Niniejsza publikacja ma dodatkowo uhonorować pracę uczniów i nauczycieli oraz ich ponadprzeciętne osiągnięcia, a także wskazać innym, że warto podejmować dodatkowe wyzwania.