Gala European Language Label


Jedenaście instytucji odebrało certyfikaty podczas Gali XIV edycji konkursu European Language Label. Uroczystość odbyła się 22 września 2015 roku w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce. Jak co roku nagrodą w konkursie jest prestiżowy, europejski certyfikat jakości w edukacji językowej, przyznawany we wszystkich krajach UE jako wyróżnienie za oryginalne i twórcze projekty oraz inicjatywy z zakresu edukacji językowej.

European Language Label organizowany jest przez Komisję Europejską od 1998 r. W Polsce nagrody przyznawane są od 2001 r., koordynatorem krajowym jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. W tym roku w gronie laureatów znalazło się 11 instytucji, komisja konkursowa przyznała także jedną nagrodę honorową – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie certyfikacji języka polskiego jako obcego.

Konkurs przeznaczony był dla projektów instytucjonalnych – opracowanych i przeprowadzonych w instytucjach edukacyjnych pod opieką koordynatora. W tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 61 wniosków w następujących kategoriach: nauczanie języków obcych w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjach, liceach, na uczelniach wyższych oraz w kształceniu zawodowym. Były także projekty, które łączyły różne kategorie, jak projekt zgłoszony przez Uczelnię Łazarskiego, w ramach którego pracownicy akademiccy i studenci uczyli języków obcych dzieci w wieku od 5 do 15 lat w czasie wakacyjnych zajęć czy organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego konkurs piosenki niemieckojęzycznej dla dzieci i młodzieży DACHL-L.

Poniżej lista laureatów czternastej edycji konkursu European Language Label.

Nagroda honorowa
Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego na poziomach B1, B2 i C2 realizowane przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego i Zespół Autorów Zadań i Egzaminatorów.

Lista nagrodzonych projektów

 • ‘Bilingual Kids’ innowacja pedagogiczna – realizacja programu nauczania dwujęzycznego w anglojęzycznej grupie przedszkolnej realizowany przez Przedszkole Samorządowe nr 26 Integracyjne im. Joanny Strzałkowskiej-Kuczyńskiej w Białymstoku.
 • „Języki dla dzieci z sąsiedztwa” realizowany przez Studium Języków Obcych Uczelni Łazarskiego.
 • „Ocalić od zapomnienia – śladami leśniowskich zabytków” realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Leśniowie Wielkim.
 • Konkurs Piosenki Niemieckojęzycznej DACHL-Lieder-Wettbewerb realizowany przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział w Warszawie.
 • Bajka „Niezwykła moc” realizowany przez Zespół Szkół nr 4, Gimnazjum nr 2 w Suwałkach.
 • ‘Let’s sign’ realizowany przez Instytut Głuchoniemych w Warszawie.
 • Konwersatoryjny kurs języka angielskiego dla piłkarzy z wykorzystaniem technik autoprezentacji realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku.
 • UNI-CLILiG realizowany przez Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej.
 • „Mama, tata i ja…Edukacja językowo-kulturowa imigrantów: przedszkolaków i ich rodziców wyrównaniem szans edukacyjnych i wsparciem w procesie integracji” realizowany przez Fundację Nauki Języków Obcych Linguae Mundi.
 • „Lato Odkrywców – odkrywaj w działaniu atrakcyjność języka i kultury polskiej” realizowany przez Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • „Każdy może zostać omnibusem. Warsztaty dla uczniów polskojęzycznych” realizowany przez Deutsch-polonische Elternitative zur Forderung der Zweisprachigkeit e.V.