GAME, SET, MATCHING – Sport as an Educational Tool


Szkolenie zorganizowane zostało we współpracy z polską Narodową Agencją Programu Erasmus+ oraz z SALTO EUROMED. Było wydarzeniem międzyregionalnym – wzięli w nim udział  uczestnicy z krajów programu Erasmus+, państw Partnerstwa Wschodniego oraz z Rosji i z krajów południowego wybrzeża Morza Śródziemnego.

Tbilisi (Gruzja), 17-21 listopada 2014 r.

Szkolenie dotyczyło sportu jako narzędzia edukacyjnego przydatnego w pracy z młodzieżą – takie podejście wykorzystano po raz pierwszy w wydarzeniach edukacyjnych organizowanych przez SALTO EECA. Uczestnicy spotkania mieli okazję wymienić się doświadczeniami w dziedzinie pracy z młodzieżą z wykorzystaniem sportu, nauczyć nowych metod, ale także bliżej zapoznać się z programem Erasmus+ Młodzież i zaplanować wspólne projekty dotyczące sportu i młodzieży.