Ich pierwszy krok w wolontariat – wyniki konkursu


Młodzież i ich opiekunów przywitała Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej W Polsce Ewa Synowiec oraz Rafał Rudnicki, kierownik Wydziału Informacji i Komunikacji Przedstawicielstwa KE.

Dziękując uczniom za udział w konkursie, dyrektor Synowiec zwróciła uwagę, że spośród unijnych obywateli powyżej 15 roku życia aż 23 proc. angażuje się w działania wolontariacie. – Siła europejskiego wolontariatu jest imponująca – mówiła Synowiec.

Ewa Synowiec zaznaczyła także, że zauważają to i doceniają politycy – dlatego podejmują starania, by prawnie uregulować status wolontariuszy. Ich dorobek docenia także Komisja Europejska, która obecny rok ogłosiła Europejskim Rokiem Wolontariatu.

– Jesteście przykładem osób potrafiących się dzielić i dawać coś od siebie innym. Nie dlatego, że ogłosiliśmy ten konkurs, ale dlatego, że od dawna cechuje Was wrażliwość na potrzeby ludzi. Dziękuję, że wyraziliście to, czym się zajmujecie w tak ciekawych formach i mam nadzieję, że m.in. w ten sposób przyczynicie się do budowania mody na wolontariat i zachęcicie innych do propagowania tego typu działań – powiedziała dyrektor Synowiec.

Rafał Rudnicki nie ukrywał, że wybór zwycięzców nie był dla jury zadaniem łatwym – ze względu na wysoki i wyrównany poziom prac pisemnych oraz multimedialnych. Tym bardziej, że większość z laureatów swój pierwszy krok w wolontariat poczyniła już dawno, a ich osobiste historie były niezwykle poruszające i wzbudzały wiele emocji.

Młodzieży gratulowali i dziękowali także: Dariusz Pietrowski (prezes Centrum Wolontariatu), Tomasz Bratek (z-ca dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji), Jacek Strzemieczny (dyrektor Centrum Edukacji Obywatelskiej) i Aleksandra Karlińska (Ministerstwo Edukacji Narodowej).

Tomasz Bratek podkreślał, w jaki sposób zaangażowanie w wolontariat wpływa na społeczeństwo i samych wolontariuszy. – Dzięki temu stajemy się lepsi w wielu aspektach, uczymy się samych siebie i możemy się rozwijać, a dzięki promocji wolontariatu zmienia się także obraz naszego społeczeństwa – mówił. Opowiedział także o możliwościach, jakie stwarza wolontariat europejski i program „Młodzież w działaniu”.

Z kolei Jacek Strzemieczny dziękował także pedagogom, którzy stworzyli swoim podopiecznym warunki do zaangażowania się w działalność wolontariacką.

Prezentujemy zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Kategoria gimnazja:

  • I miejsce – Zespół „Po prostu” – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworku (praca pisemna)
  • II miejsce – Katolickie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łodzi (praca pisemna)
  • III miejsce – PP Studios Gimnazjum nr 29 im. Charlesa de Gaulle’a w Poznaniu (wideoreportaż)

Kategoria szkoły ponadgimnazjalne:

  • I miejsce – Zespół „Tolerancja” Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tucholi im. Bartłomieja Nowodworskiego (wideoreportaż)
  • II miejsce – Gimnazjum nr 69 w Zakładzie Poprawczym w Poznaniu (prezentacja multimedialna)
  • III miejsce – Oratorium Księdza Bosko, Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanki) Dom Zakonny we Wschowie (wideoreportaż)