II Konferencja informacyjna SCIEX


Fundusz Stypendialny SCIEX działający w ramach programu wymiany naukowej między Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej Sciex-NMSch przygotował II KONFERENCJĘ INFORMACYJNĄ organizowaną pod patronatem Ambasady Szwajcarii.

Konferencja odbyła się 13 kwietnia w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Zostały na niej zaprezentowane możliwości uzyskania dofinansowania realizacji projektu badawczego w Szwajcarii w ramach Funduszu. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele Ambasady Szwajcarii w Warszawie, pracownicy Funduszu Stypendialnego, EURAXESS, Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej oraz Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego.

Konferencja zakończyła się praktycznymi warsztatami dotyczącymi wypełniania wniosków aplikacyjnych do Funduszu Stypendialnego w ramach zbliżającego się jesiennego naboru wniosków.

Spotkanie skierowane było do studentów studiów doktoranckich, młodych naukowców i badaczy zatrudnionych na polskich uczelniach wyższych, w placówkach Polskiej Akademii Nauk oraz krajowych instytucji badawczych, którzy są zainteresowani współpracą naukową i wyjazdem do Szwajcarii na projekt badawczy.

Prezentacje: