III edycja konkursu “Dojrz@łość w sieci. Dobre Praktyki”


Mamy przyjemność poinformować, że w III edycji konkursu „Dojrz@łość w sieci. Dobre Praktyki”, którego finał odbył się dziś w Pałacu Prezydenckim, pierwsze wyróżnienie za innowacyjność i międzynarodowy wymiar działań w ramach projektu „Gry miejskie – Aktywni 60+ (City Games – Active Citizens 60+)” otrzymała firma PRO-MED Sp. z o.o. z Gdańska. Nagrodę odebrała dr Anna Grabowska. Projekt powstał na bazie doświadczeń w organizacji gier miejskich, zdobytych podczas realizacji partnerskich projektów programu Grundtvig dofinansowanych przez ze środków unijnego programu „Uczenie się przez całe życie”.

Pierwszy etap gry miejskiej organizowanej w ramach projektu „Gry miejskie – Aktywni 60+” polega na włączeniu wolontariuszy 60+ i młodych instruktorów w proces tworzenia gier w przestrzeni miejskiej oraz opracowaniu karty do gry w formie mapy i instrukcji. Drugi etap to udział w grze miejskiej kilkuosobowych, międzypokoleniowych zespołów. W 2014 r. projekt został zgłoszony jako propozycja w ramach konkursu „Ja to bym…, czyli Twój pomysł na dom kultury”. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury – Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2014.

Konkurs „Dojrz@łość w sieci. Dobre Praktyki” organizowany jest przez UPC Polska sp. z o.o. w ramach działań Koalicji Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ „Dojrz@łość w sieci”. Celem konkursu jest popularyzacja inicjatyw rozwijających umiejętności i zachęcających do korzystania z nowych technologii osoby powyżej 50. roku życia. W tym roku organizatorom konkursu szczególnie zależało na udziale projektów o międzypokoleniowym charakterze. Honorowym Patronem konkursu był Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie internetowej.

Wręczeniu nagród laureatom konkursu „Dojrz@łość w sieci. Dobre Praktyki” w Pałacu Prezydenckim towarzyszyła inauguracja kampanii „Tydzień z Internetem 2015” oraz prezentacja działań Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych.