Inauguracja Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej w Polsce


W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyła się konferencja „ZAANGAŻUJ SIĘ!” organizowana w ramach inauguracji Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012. Podczas spotkania omawiano działania mające na celu zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób starszych.

Celem Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej jest zwiększanie wiedzy na temat aktywnego starzenia się, szczególnie w aspekcie zatrudnienia, uczestniczenia w życiu społecznym i niezależnego życia osób starszych oraz zachęcanie wszystkich polityków i zainteresowanych stron do podejmowania konkretnych inicjatyw związanych z aktywnym starzeniem się i do wszczynania działań zmierzających do realizacji tych celów.

Jak stwierdził z tej okazji László Andor, komisarz Unii Europejskiej do spraw zatrudnienia, spraw społecznych i integracji: Aktywne starzenie się oznacza pomaganie osobom starszym w kontynuowaniu zatrudnienia i dzielenia się swoim doświadczeniem. Chodzi o to, żeby ludzie starsi w dalszym ciągu odgrywali aktywną rolę w społeczeństwie i żeby spełniając się żyli niezależnie i w jak najlepszym zdrowiu. Ich aktywność jest niezmiernie ważna dla osiągnięcia celu, jakim jest uzyskanie przed 2020 rokiem 75% zatrudnienia i wyciągnięcia z biedy co najmniej 20 milionów ludzi. Rok ten wymaga działania w różnych obszarach – zatrudnienia, ochrony socjalnej, edukacji i szkolenia, usług zdrowotnych i socjalnych, mieszkalnictwa i infrastruktury publicznej.

W ramach panelu dyskusyjnego „Działania na rzecz zwiększania aktywności społecznej osób starszych” przedstawiono wkład programu Grundtvig we wspieranie uczenia się osób w starszym wieku.

Zachęcamy do zapoznania się z relacją z konferencji zamieszczoną na stronie poświęconej obchodom ER 2012 w Polsce. Wkrótce pojawią się tam również prezentacje z wystąpień poszczególnych prelegentów.

Poniżej można obejrzeć oficjalny klip promocyjny Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012.