Inauguracja projektu edukacyjnego „Obywatele polscy w KL Auschwitz”


W środę, 13 czerwca odbyła się konferencja inaugurująca  projekt „Obywatele polscy w KL Auschwitz”, który ma na celu upowszechnienie wśród młodego pokolenia wiedzy o losach polskich obywateli osadzonych w niemieckim, nazistowskim obozie KL Auschwitz. Projekt ten został w całości sfinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu wspierania działań związanych z pamięcią narodową.

Adresatami projektu są uczniowie powyżej 14 lat i ich nauczyciele. Ma on służyć przygotowaniu reprezentacji nauczycieli z całej Polski do skutecznego realizowania procesu edukacji historycznej. Ważnym elementem projektu jest zaplanowane tłumaczenie na język angielski i hebrajski: filmu dokumentalnego „Świadkowie. Obywatele RP w Auschwitz” (portrety obywateli polskich deportowanych i więzionych w obozie, w kontekście historii powstania oraz funkcjonowania Auschwitz-Birkenau, a także całego niemieckiego aparatu mordu i terroru) oraz pakietu edukacyjnego „Polscy obywatele w KL Auschwitz”.

Dzięki tłumaczeniu możliwe będzie upowszechnienie projektu poza granicami Polski i tym samym podniesienie stopnia świadomości na temat losów obywateli polskich w KL Auschwitz, nie tylko wśród polskiej młodzieży, ale również jej rówieśników na świecie.

„Mamy nadzieję, że te działania podjęte w ramach projektów Pamięci Narodowej – projekty szkolne
i instytucjonalne – mogą być wzorem  do realizacji przedsięwzięć także na skalę międzynarodową. Uważam, że mają one szansę przekazać młodemu pokoleniu coś autentycznego i namacalnego poza oficjalnymi, rocznicowymi uroczystościami.”
– mówi dr Paweł Poszytek, dyr. generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

 

Link do informacji o projekcie:

http://www.auschwitz.org/muzeum/aktualnosci/obywatele-polscy-w-kl-auschwitz-lekcja-i-film-poswiecony-losom-obywateli-ii-rp-w-niemieckim-obozie-koncentracyjnym-i-zaglady,1989.html

 

Obywatele polscy w KL Auschwitz” - lekcja i film poświęcony losom obywateli II RP w niemieckim obozie koncentracyjnym i zagłady