Inclusion in Eastern Partnership Countries and Russia


Projekt ten to zupełnie nowa inicjatywa, realizowana przez dwa centra SALTO: SALTO EECA i SALTO Inclusion oraz trzy Narodowe Agencje programu Erasmus+ Młodzież: austriacką, fińską i polską.

Celem przedsięwzięcia jest analiza potrzeb osób pracujących z młodzieżą z mniejszymi szansami w krajach Partnerstwa Wschodniego i w europejskiej części Rosji oraz przygotowanie na podstawie zebranych informacji strategii szkoleniowej w krajach regionu w obszarze integracji/włączania (ang. Inclusion).

W ramach projektu w październiku 2014 r. partnerzy zorganizowali w Tbilisi okrągły stół, w którym udział wzięli trenerzy i pracownicy młodzieżowi z krajów obu regionów, zajmujący się wykluczoną młodzieżą. W trakcie dwudniowego spotkania uczestnicy omówili różne podejścia do kwestii wykluczenia w ich krajach, dyskutowali na temat wyzwań stojących przed pracownikami młodzieżowymi, opowiadali o sposobach finansowania projektów oraz pozyskiwania lokalnych, państwowych i zagranicznych sponsorów.

Okrągły stół był jednym z elementów badania pilotażowego, którego celem było sprawdzenie założeń projektu oraz narzędzi, które mają być wykorzystane w badaniu głównym, które zostanie przeprowadzone na przełomie 2015 i 2016 r.