INFO wtorki RPI – Praktyki i staże zagraniczne


Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyku INFO wtorki RPI.

Praktyki i staże zagraniczne – zwiększeniem szans na rynku pracy na przykładzie projektów realizowanych w Zespole Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie, Zespole Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu oraz w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku.

W programie m.in. charakterystyka projektów praktyk i staży realizowanych w ramach programów unijnych, korzyści z ich realizacji, wpływ projektów realizowanych w szkołach  na kształtowanie kompetencji kluczowych, w tym kompetencji według raportu „Future Work Skills” i innych umiejętności, wpływ projektów na społeczność szkolną i jego administrowanie. System ECVET.  Europass dla uczniów i nie tylko. Jak zwiększyć trwałość rezultatów projektów.

Zapraszamy 16 czerwca 2020 o godzinie 14:00.

Zapraszamy do rejestracji : https://siko.kuratorium.opole.pl/praktyki-staze-zagraniczne/