INFO wtorki RPI – Programy wsparcia finansowego dla szkół


INFO wtorki RPI, to cykliczne spotkania online prowadzone przez przedstawicieli Regionalnych Punktów Informacyjnych Fundacji Rozwoju Sytemu Edukacji.

Pierwsze spotkanie z tego cyklu odbędzie się już 2 czerwca o godz. 14:00. Zaprezentowane zostaną programy i inicjatywy wspierające edukację i funkcjonowanie szkół. Omówione zostaną m.in. Program Edukacja – EOG, program cyfrowej mobilności – eTwinning, Programy Bilateralnej Współpracy Młodzieży, a także inicjatywy tj.: Eurodesk, Europass oraz EPALE.

Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy zarejestrować się na stronie internetowej spotkania.

Spotkanie poprowadzi: Emilia Gwizd, przedstawicielka Regionalnego Punktu Informacyjnego FRSE z Kuratorium Oświaty w Szczecinie.