Inspiruj i wygrywaj nagrody


Jeszcze tylko do 10 października br. można zgłosić swoją kandydaturę w konkursie EDUinspirator. Zachęcamy do składania aplikacji. W szczególności czekamy na zgłoszenia studentów i pracowników uczelni, dorosłych słuchaczy, w tym seniorów, młodzieży oraz pracowników młodzieżowych.

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy wejść na stronę www.eduinspiracje.org.pl i wypełnić ankietę w systemie on-line. Swoją kandydaturę można zgłosić do 10 października br. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas listopadowej gali. Na zwycięzców czekają cenne nagrody: tablety oraz szkolenia z budowania wizerunku organizacji.

EDUinspirator to konkurs organizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Narodową Agencję Programu Erasmus+. W tym roku odbywa się on po raz pierwszy. Konkurs stanowi uzupełnienie EDUinspiracji, które FRSE organizuje od 2011 r.

Poprzez nowy konkurs Fundacja chce wyróżnić osoby, które dzięki uczestnictwu w programach zarządzanych przez FRSE, wpływają na otaczającą rzeczywistość. EDUinspiratorem może zatem zostać osoba, która dzięki projektowi rozpoczęła swoja przygodę z działalnością edukacyjną, rozwinęła się oraz pozytywnie wpłynęła na środowisko lokalne. EDUinspirator to również ktoś, kto podejmuje dodatkowe inicjatywy oraz pracę na rzecz osób trzecich, przyczynia się do ich sukcesu albo pomaga rozwinąć im nowe umiejętności. Z tego właśnie powodu tegoroczne hasło konkursowe brzmi „Jak motywuję innych do działania?” Konkurs skierowany jest do osób, które brały udział w projektach realizowanych w latach 2007-2013 w ramach następujących programów: Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig, „Młodzież w działaniu” oraz Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży.