IX Forum Ekonomiczne Młodych Liderów


Ponad 350 młodych liderów z 42 państw spotkało się w Polsce, aby tworzyć pomysły dla jej przyszłości. Temu służą organizowane od 9 lat debaty młodego pokolenia z wybitnymi przedstawicielami życia społecznego, politycznego i biznesowego współczesnego świata. We wspólnej dyskusji i warsztatach rodzą się nowe pomysły, inspiracje i podejmowane są decyzje 
o wspólnych działaniach. To one mają w przyszłości generować zmianę.
IX Forum Ekonomiczne Młodych Liderów odbywało się w dniach 2-5 września 2014 roku 
w Małopolskim Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu (ul. Długosza 3). Tematyka tegorocznego Forum koncertowała się na następujących obszarach tematycznych:

  • Europa jako globalny hub dla biznesu i innowacji,
  • Partnerstwo Wschodnie,
  • przedsiębiorczość młodych w Europie,
  • przyszłość modelu europejskiego i spraw publicznych,
  • wyzwania dla edukacji oraz rola i zadania dla młodego pokolenia we współczesnym świecie.

Uczestnicy
Do udziału w Forum co roku zapraszamy szefów organizacji pozarządowych, społecznych, ekonomicznych, studenckich, młodzieżówek partii politycznych, stowarzyszeń pracodawców, a także młodych pracowników naukowych, dziennikarzy i przedsiębiorców. Limit wieku to 30 lat. „Młodzi liderzy” to grupa reprezentatywna, którą dobieramy w kilkumiesięcznej rekrutacji. Staramy się wybrać (spośród ponad 2 tys. aplikacji) takie osoby, które nie tylko osiągnęły już sukces ale przede wszystkim mają potencjał i determinację aby wspólnie budować i zapraszać nowe osoby do współpracy. W tym roku w Nowym Sączu spotkało się 360 osób reprezentujących 42 państwa.
Idea Forum
Forum Ekonomiczne Młodych Liderów jest platformą wymiany poglądów na temat przyszłości Unii Europejskiej oraz całego kontynentu europejskiego. Jest też miejscem inicjacji wielu projektów międzynarodowych. Misją Forum jest tworzenie idei dla przyszłości Europy. Naszym celem jest zbudowanie międzynarodowego Think Tanku młodych liderów, najbardziej oddziałujących na swoje środowiska lokalne, którzy staną się inspiracją dla nowych wspólnych projektów. Wszystko zaczyna się od spotkania…
Program IX Forum Ekonomicznego Młodych Liderów
Program Forum obejmuje panele dyskusyjne, wykłady i prezentacje biznesowe i warsztaty tematyczne. Formuła Forum jest otwarta. Organizatorzy zapraszają do współpracy i współtworzenia programu tego wydarzenia.

Organizatorem Forum jest Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus+ oraz Fundacją Instytut Studiów Wschodnich.

Więcej informacji: www.forum-leaders.eu

Relacja fotograficzna na stronie Forum.