Jak efektywnie realizować projekt zdalnie? Czyli wszystko o zarządzaniu projektem online


Realizacja projektu jest procesem złożonym i wymaga zawsze systemowego podejścia. Efektywność realizowanych działań zależy w dużej mierze od umiejętności szybkiego reagowania i dostosowania się do zmieniających warunków w otoczeniu. Obecne czasy wymagają od nas elastycznego, kreatywnego i innowacyjnego podejścia w realizacji wyznaczonych zadań, które powinny opierać się o dobrze przygotowany plan i skoordynowane działania. Jednym z pomocnych i niezastąpionych narzędzi staje się Internet oraz oferowane dla użytkowników rozwiązania.

Webinarium odbędzie się 24 czerwca o godz. 14.00 w mediach społecznościowych FRSE na kanale Youtube.

W trakcie szkolenia zostaną przedstawione kwestie związane z możliwościami reorganizacji pracy zespołu do pracy zdalnej przy wykorzystaniu pomocy i narzędzia online. Omówione zostaną również techniki i przykłady organizacji efektywnej pracy w systemie home office dla lidera (koordynatora) projektu i jego zespołu, a także zaprezentowane tajniki budowania skutecznej wirtualnej współpracy, wymiany wiedzy i know- how.

Zapraszamy do rejestracji:
https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/22d9151bed7b44ad80d04cf89e4cf2ae