Jak pozyskać fundusze unijne na edukację we współpracy międzynarodowej w czasach pandemii? – Zapraszamy do wysłuchania audycji w Polskim Radiu.


Zapraszamy do wysłuchania audycji “Specjalne fundusze na edukację. Kto może z nich skorzystać?” podczas, której – Liliana Budkowska, dyrektor Biura Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji opowiada o III edycji Programu Edukacja.
Z audycji dowiemy się  jak pozyskać fundusze unijne na edukację we współpracy międzynarodowej w czasach pandemii, kto może aplikować i jakie są przewidziane środki w Programie.

Tytuł audycji: Eureka
Więcej o naborze na stronie Programie Edukacja