Jak realizować projekty centralne?


Czym są projekty centralne i kto może je realizować? Na jakie potrzeby powinny odpowiadać takie przedsięwzięcia i jakie mają cele? To tylko wybrane pytania, na które odpowiedzi, szukali uczestnicy spotkania pt. „Projekty centralne”. Wydarzenie odbyło się 6 listopada w Warszawie.

Projekty centralne to działania, które instytucje i organizacje realizują na poziomie europejskim m.in. w ramach programu Erasmus+. Są wdrażane i zarządzane przez Komisję Europejską lub poprzez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli. O tym na jakie potrzeby powinny te przedsięwzięcia odpowiadać, mówił podczas spotkania zorganizowanego przez FRSE, Stanisław Drzażdżewski, radca generalny w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Projekty powinny mieć konkretne cele np. podnoszenie prestiżu kształcenia zawodowego oraz prestiżu uczenia się osób dorosłych. Ważne, aby promować ideę uczenia się przez całe życie, również poza szkołą, ponieważ w Polsce zaufaniem obdarzamy głównie kształcenie ustawiczne – tłumaczył Drzażdżewski.

W kolejnych sesjach została przedstawiona charakterystyka poszczególnych typów projektów akcji centralnych Erasmus+. Szczegółowo omówiono działania w ramach budowania potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego oraz budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży. Podczas spotkania przedstawiono również partnerstwa strategiczne w programie Erasmus+ jako pewną opcję działania dla potencjalnych beneficjentów akcji centralnych.

Uczestnicy wydarzenia mieli również okazję poznać przykłady dobrych praktyk, o których opowiadali przedstawiciele instytucji realizujących projekty centralne: Małgorzata Bujacz z Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, Anna Bojanowicz z Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego oraz Janina Mincer-Daszkiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego.

W spotkaniu udział wzięło ok. 100 osób. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Rozwoju Sytemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+.