Jak wspierać wkraczającą na rynek pracy młodzież?


Na pytanie, w jaki sposób praca z młodzieżą i edukacja pozaformalna pomagają rozwijać kompetencje, które ułatwiają znalezienie pracy i późniejszy rozwój kariery, próbowała odpowiedzieć międzynarodowa grupa ekspercka działająca przy Komisji Europejskiej.

Celem zespołu było wypełnienie Planu prac Unii Europejskiej na rzecz młodzieży na lata 2014-2015 w zakresie określenia potrzeb młodych osób, które kończą edukację i poszukują zatrudnienia. Efektem prac, które zakończyły się w grudniu 2015 r., jest szczegółowy raport, zawierający opracowanie teoretyczne, rekomendacje, przykłady dobrych praktyk oraz gotowe do wykorzystania komunikaty skierowane m.in. do pracodawców i urzędów pracy. Zdaniem ekspertów przygotowujących raport powinna zostać podniesiona świadomość społeczeństwa na temat sytuacji młodzieży na rynku pracy, a także potrzeby rozwijania umiejętności i potencjału młodych osób oraz włączania ich do życia społecznego.

Wnioski, które zostały przedstawione w opracowaniu, mogą być wykorzystywane przez różne grupy osób, które pracują z młodzieżą lub na jej rzecz. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

Zachęcamy również do zapoznania się pełną wersją raportu ec. europa. eu/youth/library/reports/contribution-youth-work_en. pdf