Jak wygląda wprowadzanie nowych technologii do hiszpańskich szkół – wizyta studyjna


W dniach 20-23 marca 2012 r. w Santiago de Compostela (Galicja, Hiszpania) odbyła się wizyta studyjna Abalar project in Galicia, part of ’School 2.0’ programme for the digital classroom.

Wzięło w niej udział 12 osób z 11 europejskich krajów – m.in. niżej podpisany. Projekt realizowany jest przez Departament ds. Edukacji hiszpańskiego regionu Galicji. Celem wizyty było przyjrzenie się z bliska programowi komputeryzacji hiszpańskich szkół. W ramach przedsięwzięcia placówki wyposażono w sprzęt i infrastrukturę informatyczną, opracowano materiały edukacyjne, przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli i szkolnych e-koordynatorów oraz stworzono platformę ułatwiającą współpracę szkół.

Do każdej z 370 placówek objętych programem dostarczono m.in. serwery, specjalnie zaprojektowane laptopy i interaktywne tablice. Na platformie edukacyjnej zgromadzono ponad 900 materiałów w językach: galicyjskim, hiszpańskim, francuskim i angielskim. Uczestnicy wizyty mieli możliwość wzięcia udziału w lekcjach, poznania wszystkich zasad realizacji projektu oraz spotkania kreatywnych, niezwykle interesujących osób.

Rafał Lew-Starowicz,
Instytut Badań Edukacyjnych