Jan Mela i Marta Sziłajtis-Obiegło ambasadorami „Youth on the move”


Jan Mela i Marta Sziłajtis-Obiegło zostali polskimi ambasadorami europejskiej inicjatywy „Youth on the move” i będą gośćmi specjalnymi Salonu Edukacyjnego Perspektywy, który odbędzie się w dniach 3-5 marca 2011 r.

„Youth on the move” jest częścią nowej europejskiej strategii Europa 2020. Celem przedsięwzięcia jest zainicjowanie wspólnych działań i wzmocnienie koordynacji polityk młodzieżowych na poziomie Unii Europejskiej i państw członkowskich, które doprowadzą do rozwijania mobilności wśród młodych ludzi.

Inicjatywa „Youth on the move” i programy, które będą towarzyszyć jej wdrażaniu, mają zachęcać młodych ludzi do większej mobilności edukacyjnej i zawodowej, jak również oferować im wsparcie finansowe i merytoryczne w tym zakresie. Szczególny nacisk ma zostać położony na aktywizację społeczną i zawodową młodzieży z mniejszymi szansami, zagrożonej wykluczeniem. Nowe przedsięwzięcie Komisji Europejskiej ma przyczynić się do podniesienia kwalifikacji młodych Europejczyków i w jeszcze szerszy niż dotychczas sposób umożliwić im zdobywanie nowych doświadczeń za granicą.

W praktyce inicjatywa „Youth on the move” to 28 propozycji Komisji Europejskiej, które mają przyczynić się do lepszego dostosowania kształcenia i szkolenia do potrzeb młodych ludzi, zachęcać ich do korzystania z unijnych dotacji przyznawanych na studia lub szkolenia za granicą, a w rezultacie poszerzać perspektywy zawodowe młodzieży i ułatwiać im dostęp do rynku pracy.

„Youth on the move” to nie tylko pomysły i teoria, lecz także zaplanowane konkretne narzędzia ułatwiające osiągnięcie zakładanych rezultatów. Oto kilka z nich:

  1. Europejski Monitor Wolnych Stanowisk Pracy (European Vacancy Monitor), czyli portal stanowiącego bazę wiedzy na temat możliwości zatrudnienia za granicą.
  2. Europejski Paszport Umiejętności (European Skills Passport), który ma być uznawanym w całej Europie dokumentem potwierdzającym wykształcenie pozaformalne.
  3. Europejski system pożyczek studenckich, które miałyby udzielać wsparcia studentom planującym naukę lub szkolenia za granicą.
  4. Europejska karta „Youth on the move” oferująca młodym ludziom różne korzyści i rabaty w całej Europie;
  5. Europejski instrument mikrokredytowy, zapewniający młodym przedsiębiorcom finansowe wsparcie w zakładaniu i rozwoju firm;
  6. Wprowadzenie w państwach członkowskich UE gwarancji dla młodzieży (youth guarantee), tzn. zapewnienie każdemu młodemu obywatelowi pracy, szkolenia lub stażu w ciągu czterech miesięcy od ukończenia nauki szkolnej.

Inicjatywa „Youth on the move” została oficjalnie zainaugurowana 15 września 2010 roku. Jej polska inauguracja odbędzie się 4 marca podczas konferencji na XV Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym Perspektywy 2011.

Konferencja inauguracyjna poruszać będzie tematykę mobilności młodych ludzi, w tym wykorzystywania doświadczeń nabytych za granicą w karierze zawodowej oraz przyszłych reform edukacji. W dyskusji głos zabiorą: Katarzyna Hall, minister edukacji narodowej, Jan Truszczyński, dyrektor generalny ds. edukacji i kultury w Komisji Europejskiej, Danuta Hübner, posłanka do Parlamentu Europejskiego, Czesława Ostrowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz ambasadorowie inicjatywy “Youth on the Move”: Jan MelaMarta Sziłajtis-Obiegło.

Oprócz spotkań z gośćmi uczestnicy będą mogli zapoznać się z ofertą programów „Uczenie się przez całe życie” i „Młodzież w działaniu”, a co najważniejsze – będą mogli porozmawiać z osobami, które już realizowały projekty w ramach tych programów, skorzystać z ich porad i poszukać inspiracji.

Do uczestnictwa w Salonie serdecznie zapraszamy już dziś!

Zapraszamy na stronę internetową inicjatywy „Youth on the move”.