Jedyne co jest pewne – to zmiany. Kongres Rozwoju Systemu Edukacji za nami.


W poniedziałek 10 września odbył się Kongres Rozwoju Systemu Edukacji (KRSE). Wzięło w nim udział ponad 700 osób – ekspertów i decydentów ze szczebla lokalnego, regionalnego i krajowego, mających realny wpływ na system edukacji w Polsce.
Tematyka KRSE skoncentrowana była na wyzwaniach przyszłości, jakie stoją przed polską edukacją. Zaproszeni goście dyskutowali o tym, jak współczesna szkoła powinna wkroczyć w rewolucję 4.0.

„W edukacji jedyne co jest pewne, to zmiany – powiedziała na otwarcie Kongresu minister edukacji narodowej, pani Anna Zalewska. Naszym zadaniem jest przygotowanie i wyposażenie młodych ludzi w kompetencje niezbędne do wejścia w dorosłość, wejścia na rynek pracy. Edukacja ma za zadanie szybko reagować na wyzwania chwili i wyprzedzać trendy”.

Kongres wypełniły dyskusje panelowe, wykłady m.in. Martine Reicherts, w latach 2015-2017 szefowej Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury, która podczas wystąpienia  podkreślała pozanaukową rolę programu Erasmus –  jego niezwykłą wartość wynikającą z możliwości współpracy i socjalizacji jego uczestników w innym środowisku.

Prof. Stefan Kwiatkowski, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, w swoim wykładzie o kompetencjach przyszłości podkreślił, że najbardziej będzie potrzebny człowiek potrafiący samodzielnie myśleć i rozwiązywać skomplikowane problemy.

Istotnym punktem KRSE było zaprezentowanie wyników badań przez dr. Pawła Poszytka dyrektora generalnego FRSE na temat kompetencji nauczycieli, wpływu mobilności na ścieżkę kariery absolwentów oraz współpracy pomiędzy uczelniami i biznesem. Jak wskazał na przykładzie wyników badań, ponad 80 proc. korzystających z programu Erasmus oceniło, że miała ona pozytywny wpływ na rozwój ich kompetencji i umiejętności.

Wykład dr Aleksandry Przegalińskiej  z Akademii Leona Koźmińskiego oraz amerykańskiego MIT dotyczył cyfryzacji w odniesieniu do szans i zagrożeń. Wskazała ona w swoim wystąpieniu przykład  tempa zmian zachodzących w odniesieniu choćby do aplikacji – te, które weszły dopiero na rynek już nie są popularne wśród pokolenia millenialsów.

Ważnym punktem KRSE był panel poświęcony kształceniu zawodowemu. W dwóch dyskusjach prowadzonych przez Marka Tejchmana, zastępcę redaktora naczelnego „Dziennika Gazety Prawnej”, przedstawiciele biznesu oraz instytucji badawczych starali się odpowiedzieć na pytanie, jak edukacja powinna sprostać obecnym wymaganiom rynku pracy.

Natomiast o planach programu Erasmus+ po roku 2020 mówiła Sylwia Sitka, przedstawiając główne cele kontynuacji programu  w nowej perspektywie finansowej.

Kongresowi towarzyszyły targi projektów prowadzone przez beneficjentów programów zarządzanych przez Fundację,  dedykowany punkt informacyjny z ekspertami. Odwiedzający mieli także możliwość zapoznania się z publikacjami FRSE.

Odbywające się na PGE Narodowym wydarzenie nie było jednorazowym spotkaniem nauki i biznesu w celu wymiany doświadczeń i dyskusji na temat polskiego systemu edukacji.

Kolejna edycja odbędzie się w przyszłym roku.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia – galeria