Jerzy Buzek: 2012 Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej


Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek w specjalnym liście skierowanym do słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku ogłosił decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 14 września 2011 roku, na mocy której rok 2012 został ogłoszony Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.

Decyzja ta ma na celu ułatwienie tworzenia kultury aktywności osób starszych w Europie w oparciu o zasadę społeczeństwa otwartego na wszystkie grupy wiekowe – pisze Jerzy Buzek w swoim liście.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji żywi nadzieję, że decyzja ta wpłynie na powiększenie zainteresowania programem Grundtvig, który jest skierowany m.in. do osób starszych.

List Jerzegu Buzka