Języki [coraz mniej] obce


W tym roku gimnazjaliści po raz pierwszy przystąpią do egzaminu pisemnego z języka obcego w nowej, zmienionej formie. O zmianach, jakie nadchodzą, dyskutować będą nauczyciele i metodycy z przedstawicielami MEN-u podczas konferencji promującej nową odsłonę czasopisma „Języki Obce w Szkole” 30 marca w warszawskim BUW-ie.

Uczniowie obligatoryjnie rozpoczynają naukę języka obcego już w klasie pierwszej i będą ją kontynuować na kolejnych etapach nauczania. Wielu rodziców decyduje się wdrażać dzieci w poznawanie obcego języka innego niż ojczysty jeszcze w przedszkolu. Obowiązkowa nauka języka obcego rozpoczyna się na coraz wcześniejszym etapie edukacji, co więcej już co 10. przeprowadzana w polskiej szkole lekcja to zajęcia z języka obcego. Czy to oznacza, że rośnie nam w kraju pokolenie młodych poliglotów?

Wprowadzane zmiany dotyczą podstawy programowej oraz systemu oceniania kompetencji językowych. W Polsce zmiany zachodzić będą dwufazowo – pierwszy etap czeka nas już w bieżącym roku szkolnym w postaci zmian części pisemnej egzaminu gimnazjalnego i części ustnej egzaminu maturalnego. Innowacje wprowadzane w kwietniu i maju 2012 r. będą obowiązywały również od roku 2015, kiedy system egzaminów zewnętrznych z języków nowożytnych czekają kolejne zmiany, z czego najważniejszą jest wprowadzenie egzaminu z języka obcego w szóstej klasie szkoły podstawowej.

Jak zmiany te wpłyną na decyzje nauczycieli przy wyborze materiału do nauczania języków obcych w szkołach? Jak będą wyglądały zajęcia językowe przygotowujące do nowej formy egzaminów? Zapraszamy na konferencję, podczas której specjaliści reprezentujący m.in. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Centralną Komisję Egzaminacyjną, Instytut Badań Edukacyjnych, podejmą próbę odpowiedzi na powyższe pytania. Wspólnie zastanowimy się, jakie zmiany należy wprowadzić, a przede wszystkim jak i kiedy należy je wdrożyć, aby służyły kształceniu Polaków, którzy potrafią porozumieć się za granicą.

Reforma edukacji w zakresie nauczania języków obcych stanowi nie tylko temat konferencji, ale przede wszystkim pierwszego numeru nowej odsłony czasopisma „Języki Obce w Szkole”, którego wydawcą od 2012 r. jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Magazyn ma dostarczać nauczycielom informacji na temat nowoczesnych teorii lingwistycznych i koncepcji dydaktycznych, inspirując ich do stosowania na lekcjach innowacyjnych metod nauczania, jak również do ciągłego samodoskonalenia zawodowego.

Konferencja odbędzie się 30 marca 2012 r. (piątek) między godziną 9.30 a 15.00 w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Dobra 56/66).