Języki to nasza siła! EDJ 2015


„Języki to nasza siła!” to hasło tegorocznych obchodów Europejskiego Dnia Języków. Jak tę siłę zwiększyć? Co można dzięki niej osiągnąć? Jak można ją zmierzyć? Odpowiedzi na te pytania będziemy szukać podczas tegorocznych obchodów EDJ. Święto języków w tym roku zaczyna się już 22 września. Tego dnia wszystkich dziennikarzy zapraszamy na konferencje prasową towarzyszącą obchodom.

W trakcie dwudniowej konferencji zatytułowanej „Ocenianie kompetencji językowych”, odbywającej się w dniach 23-24 września w ramach EDJ, eksperci z Włoch, Szwajcarii, Belgii, Rumunii i Polski będą zastanawiać się nad tym, jak zmienia się ocenianie kompetencji językowych oraz jak konstruować trafne i rzetelne testy. Uczestnicy spotkania będą dyskutować również o tym, czy znajomość języków to siła, która daje przewagę osobom poszukującym pracy. Wydarzenie odbędzie się w gmachu Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest ono skierowane do pracowników naukowych zajmujących się zagadnieniami glottodydaktycznymi, nauczycieli języków obcych, krajowych i zagranicznych ekspertów odpowiedzialnych za kształtowanie zasad oceniania językowego, psychologów, przedstawicieli placówek edukacyjnych, a także doktorantów i studentów. W konferencji udział weźmie ok. 500 osób oraz 54 mówców.

Certyfikaty dla najlepszych

Dwanaście instytucji odbierze certyfikaty podczas Gali XIV edycji konkursu European Language Label. Uroczystość odbędzie się 22 września w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej. Jak co roku nagrodą w konkursie jest prestiżowy, europejski certyfikat jakości w edukacji językowej, przyznawany we wszystkich krajach Unii Europejskiej jako wyróżnienie za oryginalne i twórcze projekty oraz inicjatywy z zakresu edukacji językowej. W tegorocznej edycji konkursu wpłynęły 62 wnioski w następujących kategoriach: nauczanie języków obcych w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjach, liceach, na uczelniach wyższych oraz w kształceniu zawodowym. Były także projekty, które łączyły różne kategorie, jak projekt zgłoszony przez Uczelnię Łazarskiego, w ramach którego pracownicy akademiccy i studenci uczyli języków obcych dzieci w wieku od 5 do 15 lat w czasie wakacyjnych zajęć czy organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego konkurs piosenki niemieckojęzycznej dla dzieci i młodzieży DACHL-L.

Nauka języka przez internet

W trakcie obchodów EDJ do tego, że języki to nasza siła, będziemy również przekonywać dzieci oraz młodzież. Dla nich przygotowaliśmy specjalne lekcje przez Skype’a. W zeszłym roku cieszyły się one ogromną popularnością. Dzięki takiej formule w zajęciach będą mogły uczestniczyć nie tylko dzieci ze stolicy, ale również uczniowie z innych miast. Lektorzy z Warszawy będą mogli bowiem łączyć się ze szkołą w dowolnym miejscu na terenie kraju, aby poprowadzić lekcję pokazową. Tegoroczna oferta obejmuje 61 lekcji online z 13 języków obcych. Lekcje odbędą się w takich językach jak angielski, bułgarski, czeski, duński, francuski, grecki, hiszpański, irlandzki, litewski, niemiecki, portugalski, rumuński, słowacki i włoski. Zgłoszenia nadeszły z 31 miejscowości z 13 województw. Najwięcej zgłoszeń napłynęło z mniejszych miejscowości, liczących poniżej 10 tys. mieszkańców.
W stolicy dzieci będą mogły uczestniczyć również w:

  • warsztatach teatralnych w grupach językowych: angielskiej, włoskiej i hiszpańskiej (podczas tych zajęć uczniowie będą pracować nad krótkimi etiudami, nabywając zarówno teatralnej wrażliwości, jak i nowych umiejętności językowych);
  • warsztatach kulinarnych w języku angielskim (podczas warsztatu uczestnicy przygotują potrawy, a jednocześnie uczyć się będą pracy zespołowej i dzielenia się obowiązkami);
  • zajęciach umuzykalniających „Szonsanki, czyli piosenki, tańce i hulańce w języku francuskim”.

Ponadto w tracie obchodów odbędą się warsztaty dla rodziców z komunikacji wielojęzycznej pt. „Dziecko w rodzinie wielojęzycznej“ oraz „Wiele języków – jedna rodzina“. W stolicy warsztaty odbędą się w dniach 24-27 września.

Święto w całej Polsce

W roku 2015 obchody EDJ będą się odbywały w dniach w czterech miastach w Polsce. Podczas tegorocznych imprez kilkadziesiąt instytutów kultury, ambasad, KE, FRSE oraz instytucje z nią współpracujące będą prezentowały język i kulturę swoich krajów, propagując ideę wielojęzycznej i wielokulturowej Europy. W Krakowie (26 września) oraz Katowicach (3 października) odbędzie się Misja „Babel”. To plenerowa gra miejska dla 4-5-osobowych drużyn w wieku 10+. Uczestników czekają m.in. werbalne pojedynki i słowne pułapki zastawione przez „Babel”, szukanie słów dosłownie wyjętych z ust pewnemu znanemu mówcy, ocalenie zaginionego idiomu i wizyta w twierdzy szyfrów. Część gry zostanie rozegrana przy wykorzystaniu aplikacji na smartfony i na tablety.

Innymi ciekawymi inicjatywami, która mają zachęcić najmłodszych do nauki języka obcego, będą warsztaty językowe, lekcje pokazowe, quizy i konkursy, które odbędą się we Wrocławiu. Warto zwrócić tu uwagę na inicjatywę zatytułowaną kawiarenka językowa, gdzie uczestnicy będą mogli spróbować swoich sił w rozmowach z rodzimymi użytkownikami języków obcych. Ponadto we Wrocławiu odbędą występy dzieci i młodzieży pt. Wielojęzyczna Europa, w trakcie których zaprezentowane zostaną nie tylko piosenki, ale również krótkie formy teatralne oraz turniej gry w bule. Europejski Dzień Języków będzie świętowany we Wrocławiu od 22 do 29 września.

EDJ w Europie

Europejski Dzień Języków Obcych został ustanowiony w 2001 roku przez Radę Europy. Od tej chwili co roku 26 września święto języków obchodzone jest w 47 krajach członkowskich. Celem obchodów jest:
– podniesienie świadomości kulturowej;
– promowanie różnorodności kulturowej i językowej;
– zachęcenie ludzi w różnym wieku do nauki języków obcych.

 

KONFERENCJA PRASOWA

Dziennikarzy zainteresowanych tegorocznymi obchodami Europejskiego Dnia Języków zapraszamy na konferencję prasową, która odbędzie się 22 września o godzinie 10.00 w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce (Centrum Jasna, ul. Jasna 14/16a, Warszawa).

W spotkaniu udział wezmą:

• dr Georg M. Blochmann | dyrektor Goethe-Institut oraz przewodniczący EUNIC (European Union National Institutes for Cultures)
• Jacek Wasik | Dyrekcja Generalna ds. tłumaczeń, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
• Piotr Wolski | attaché prasowy, Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce
• Arkadiusz Jaworski | dyrektor ds. Marketingu Cambridge English Language Assessment w Europie Północnej
• Joanna Gospodarczyk | dyrektor Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
• Anna Grabowska | FRSE, redaktor naczelna czasopisma „Języki Obce w Szkole”, koordynatorka konkursu European Language Label
• dr Agnieszka Dryjańska | FRSE, redaktor „Języków Obcych w Szkole”
• Beata Płatos | FRSE, Polskie Biuro Eurydice

Główne tematy spotkania:

• przedstawienie programu tegorocznych obchodów Europejskiego Dnia Języków
w Warszawie i innych miastach Polski;
• certyfikaty językowe, a testowanie kompetencji językowych;
• testowanie kompetencji językowych uczniów szkół średnich w Europie na podstawie nieopublikowanego jeszcze raportu Eurydice;
• rozwój kompetencji językowych dzieci;
• jak funkcjonuje międzynarodowa, wielojęzyczna instytucja, jaką jest Parlament Europejski.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wcześniejszą akredytację.

Organizatorzy: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (organizator główny); Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego w Polsce, Cambridge English Language Assessment, Instytut Romanistyki UW, Centralna Komisja Egzaminacyjna (współorganizatorzy); Ministerstwo Edukacji Narodowej, European Union of National Institutes for Culture (EUNIC), Biuro Edukacji m. st. Warszawy, PASE (partnerzy).

Patronaty honorowe: Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezydenta Warszawy, Rektora UW

Patronaty medialne: Euractiv.pl, Radio Kampus

Kontakt dla mediów: Iwona Łoboda, iloboda@frse.org.pl, tel.: 22 46 31 179 | kom.: 509 259 927