Języki to nasza siła! Europejski Dzień Języków 2015


Języki to nasza siła! to hasło tegorocznych obchodów Europejskiego Dnia Języków (EDJ). Jak tę siłę zwiększyć? Co można dzięki niej osiągnąć? Jak można ją zmierzyć? Odpowiedzi na te pytania będziemy szukać podczas tegorocznych obchodów EDJ. Święto języków w tym roku zaczyna się już 21 września.

W trakcie dwudniowej konferencji zatytułowanej Ocenianie kompetencji językowych, która odbędzie się w dniach 23-24 września w ramach EDJ, eksperci z Włoch, Szwajcarii, Belgii, Rumunii i Polski będą się zastanawiać nad tym, jak zmienia się ocenianie kompetencji językowych oraz jak konstruować trafne i rzetelne testy. Uczestnicy spotkania będą dyskutować również o tym, czy znajomość języków to siła, która daje przewagę osobom poszukującym pracy. Wydarzenie odbędzie się w gmachu Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest skierowane do pracowników naukowych zajmujących się zagadnieniami glottodydaktycznymi, nauczycieli języków obcych, krajowych i zagranicznych ekspertów odpowiedzialnych za kształtowanie zasad oceniania językowego, psychologów, przedstawicieli placówek edukacyjnych, a także doktorantów i studentów. W konferencji udział weźmie ok. 500 osób oraz 54 mówców.

Certyfikaty dla najlepszych

Podczas gali XIV edycji konkursu European Language Label dwanaście instytucji otrzyma certyfikaty ELL. Uroczystość odbędzie się 22 września w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej. Jak co roku nagrodą w konkursie jest prestiżowy, europejski certyfikat jakości w edukacji językowej, przyznawany we wszystkich krajach Unii Europejskiej jako wyróżnienie za oryginalne i twórcze projekty oraz inicjatywy z zakresu edukacji językowej. W tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 61 wniosków w następujących kategoriach: nauczanie języków obcych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, na uczelniach wyższych oraz w kształceniu zawodowym. Były także inicjatywy, które łączyły różne kategorie, jak projekt zgłoszony przez Uczelnię Łazarskiego, w ramach którego pracownicy akademiccy i studenci uczyli języków obcych dzieci w wieku od 5 do 15 lat w czasie wakacyjnych zajęć, czy organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego konkurs piosenki niemieckojęzycznej dla dzieci i młodzieży DACHL-L.

Nauka języka przez internet

W trakcie obchodów EDJ o tym, że języki to nasza siła będziemy również przekonywać dzieci oraz młodzież. Dla nich przygotowaliśmy specjalne lekcje przez Skype’a. W zeszłym roku cieszyły się one ogromną popularnością. Dzięki takiej formule w zajęciach będą mogły uczestniczyć nie tylko dzieci ze stolicy, ale również uczniowie z innych miast.

Lektorzy z Warszawy będą łączyć się ze szkołą w dowolnym miejscu na terenie kraju, aby poprowadzić lekcję pokazową. Tegoroczna oferta obejmuje 61 zajęć online z 13 języków obcych. Lekcje odbędą się w takich językach jak: angielski, bułgarski, czeski, duński, francuski, grecki, hiszpański, irlandzki, niemiecki, portugalski, rumuński, słowacki i włoski. Zgłoszenia nadeszły z 31 miejscowości z 13 województw. Najwięcej zgłoszeń napłynęło z mniejszych miejscowości, liczących poniżej 10 tys. mieszkańców.

W stolicy dzieci będą mogły uczestniczyć również w:

  • warsztatach teatralnych w grupach językowych: angielskiej, włoskiej i hiszpańskiej i niemieckiej (podczas tych zajęć uczniowie w wieku 11-12 lat będą pracować nad krótkimi etiudami, nabywając zarówno teatralnej wrażliwości, jak i nowych umiejętności językowych);
  • warsztatach kulinarnych w języku angielskim (podczas warsztatów uczestnicy w wieku 9-11 lat przygotują potrawy, a jednocześnie uczyć się będą pracy zespołowej i dzielenia się obowiązkami);
  • zajęciach umuzykalniających Szonsanki, czyli piosenki, tańce i hulańce w języku francuskim (zajęcia dla dzieci w wieku 3-5 lat).

Ponadto w tracie obchodów zorganizowane zostaną warsztaty dla rodziców z komunikacji wielojęzycznej pt. Dziecko w rodzinie wielojęzycznej oraz Wiele języków – jedna rodzina.
W stolicy warsztaty odbędą się w dniach 24-27 września.

Święto w całej Polsce

W roku 2015 obchody EDJ będą się odbywały w czterech miastach w Polsce. Podczas tegorocznych imprez kilkadziesiąt instytutów kultury, ambasad, KE, FRSE oraz instytucje z nią współpracujące będą prezentowały język i kulturę swoich krajów, propagując ideę wielojęzycznej i wielokulturowej Europy. W Krakowie (26 września) oraz Katowicach (3 października) odbędzie się Misja „Babel”. To plenerowa gra miejska dla 4-5-osobowych drużyn w wieku 10+. Uczestników czekają m.in. werbalne pojedynki i słowne pułapki zastawione przez „Babel”, szukanie słów dosłownie wyjętych z ust pewnemu znanemu mówcy, ocalenie zaginionego idiomu i wizyta w twierdzy szyfrów. Część gry zostanie rozegrana przy wykorzystaniu aplikacji na smartfony i na tablety.

Inne ciekawe inicjatywy, która mają zachęcić najmłodszych do nauki języka obcego, to: warsztaty językowe, lekcje pokazowe, quizy i konkursy, które odbędą się we Wrocławiu. Warto zwrócić uwagę na propozycję zatytułowaną kawiarenka językowa, w ramach której uczestnicy będą mogli spróbować swoich sił w rozmowach z rodzimymi użytkownikami języków obcych. Ponadto we Wrocławiu odbędą się występy dzieci i młodzieży pt. Wielojęzyczna Europa, w trakcie których zostaną zaprezentowane nie tylko piosenki, ale również krótkie formy teatralne. Zostanie również rozegrany turniej gry w bule.

Europejski Dzień Języków będzie świętowany we Wrocławiu od 22 do 29 września.

EDJ w Europie

Europejski Dzień Języków Obcych został ustanowiony w 2001 r. przez Radę Europy. Od tej chwili, co roku, 26 września święto języków obchodzone jest we wszystkich krajach naszego kontynentu. Dziś święto to jest obchodzone w 47 krajach. Celem obchodów EDJ jest

  • podniesienie świadomości kulturowej obywateli Europy;
  • promowanie różnorodności kulturowej i językowej;
  • zachęcenie ludzi w różnym wieku do nauki języków obcych.

Organizatorzy: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego w Polsce, Cambridge English Language Assessment, Instytut Romanistyki UW, Centralna Komisja Egzaminacyjna (współorganizatorzy); Ministerstwo Edukacji Narodowej, European Union of National Institutes for Culture (EUNIC), Biuro Edukacji m. st. Warszawy, PASE (partnerzy).

Patronaty honorowe: Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezydenta Warszawy, Rektora UW.

Patronaty medialne: Euractiv.pl, Radio Kampus.