Surfowanie na falach eTwinningu


Twinning oznacza łączenie (się) w pary. Od tego słowa utworzono nazwę programu, który przyczynia się do rozwoju współpracy między szkołami z różnych krajów. Program eTwinning funkcjonuje już od dziesięciu lat. Zapraszamy do dzielenia się pomysłami, jak Wasze szkoły planują uczcić ten jubileusz.

Święto eTwinningu trwa cały rok! Od dziesięciu lat wspieramy edukację – pokazujemy jak uczyć wykorzystując najnowsze technologie. Pomagamy łączyć praktyczną wiedzę z pasją, odkrywaniem, bogactwem możliwości, jakie otwierają się gdy korzystamy z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w procesie przekazywania wiedzy.

Dzięki eTwinningowi świat jest na wyciągnięcie ręki – program dostępny jest dla wszystkich. Jego przystępna forma – bez formalności i składania wniosków pozwala na tworzenie międzynarodowych projektów, których tematykę może ograniczać jedynie wyobraźnia nauczyciela.

Do programu może włączyć się każde przedszkole i szkoła posiadające uprawnienia placówki publicznej i realizujące podstawę programową. eTwinning jest łatwo dostępny – wszystkie materiały i narzędzia niezbędne do rozpoczęcia współpracy ze szkołą partnerską są udostępniane bezpłatnie w europejskim portalu www.etwinning.net.

eTwinning jest przeznaczony dla placówek kształcących uczniów w wieku 3-19 lat. Każdy nauczyciel uczący dowolnego przedmiotu, a także każdy bibliotekarz czy pedagog może przystąpić do programu bez żadnych ograniczeń.

Jeżeli Wasza placówka uczestniczy już w programie, jeżeli planujecie świętować dziesięciolecie eTwinningu razem z nami, napiszcie nam o tym – będziemy promować najciekawsze pomysły na naszej stronie i na Facebooku. Może będzie to znakomitą inspiracją dla innych nauczycieli i uczniów w różnych regionach Polski i Europy! Napiszcie maila na adres: media@frse.org.pl (w tytule: Dziesięciolecie eTwinning) lub zostawcie ślad na specjalnej tablicy.