Kampania informacyjna dotycząca Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych


Regionalny Punkt Informacyjny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji działający przy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ma zaszczyt zaprosić Dyrektorów i Nauczycieli szkół i placówek oświatowych na terenie województwa podkarpackiego na kampanię informacyjną, podczas której omówione zostaną techniczne aspekty pisania wniosków oraz możliwości finansowania wyjazdów zagranicznych uczniów w ramach projektu Ponadnarodowa Mobilność Uczniów, a także możliwości aplikowania do programu Europass.

W celu rejestracji prosimy o uzupełnienie ankiety poprzez system RSIO przez Dyrektora szkoły.

Na podane przez Państwa adresy mailowe przesłane zostaną zaproszenia na spotkanie 15 minut przed jego rozpoczęciem.

Data i termin spotkania: 6 listopada 2020 r., godz. 15:00