Kampania informacyjna: „Rozwijanie kompetencji uczniów z POWER – em. Program “Ponadnarodowa mobilność uczniów”.


Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie jako Regionalny Punkt Informacyjny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza w ramach swojej działalności do udziału w kampanii informacyjnej: „Rozwijanie kompetencji uczniów z POWER – em. Program “Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Kampania adresowana jest do dyrektorów i nauczycieli szkół publicznych i niepublicznych działających w polskim systemie oświaty – takich jak: szkoły podstawowe, ogólnokształcące i branżowe, artystyczne.
Uczestnicy zdobędą podstawowe informacje dotyczące założeń programu, przykładów działań w ramach mobilności i zasad finansowania.

Kampania informacyjna będzie prowadzona w formie online.
5 listopada 2020 r. godz. 14.00.
Link do formularza rejestracyjnego: http://ckiw-tarnow.ohp.pl/index.php/formularz-kontaktowy/