Kampania Ready, Study, Go! Poland na Litwie


Kampania Ready, Study, Go! Poland uruchomiona w zeszłym roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i wspierana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji po raz kolejny ruszyła w świat. Przedstawiciele dziesięciu krajowych uczelni prezentują dwoją ofertę podczas targów  Studijos, które odbywają się w dniach 7–9 lutego w Wilnie i są największą tego typu imprezą na Litwie i w całym rejonie bałtyckim.

Polska delegacja spotkała się m.in. z ambasadorem RP na Litwie Januszem Skolimowskim. W promocję naszych studiów włączył się również Instytut Polski, który w autobusach komunikacji miejskiej zorganizował kampanię reklamową z wizerunkiem Mikołaja Kopernika. Na targach młodzi Litwini otrzymywali bezpłatne publikacje o studiowaniu w Polsce przetłumaczone na język litewski.