Jak Erasmus+ pomaga zmieniać edukację na Śląsku? Kolejna konferencja z cyklu EDUinspiracje za nami


EDUinspiracje to cykl konferencji regionalnych, których celem jest pokazanie, w jaki sposób skutecznie i efektywnie można wykorzystać fundusze europejskie na realizację zadań oświatowych w odwołaniu do priorytetów realizowanej reformy oświaty.

Drugie wydarzenie z cyklu odbyło się 12 października 2016 r. w Katowicach, w Wyższej Szkole Technicznej. W wydarzeniu uczestniczyło ok. 250 osób reprezentujących instytucje oświatowe, w tym dyrektorzy szkół oraz kadra zarządzająca placówkami edukacyjnymi. Konferencję otworzyli dyrektor generalny FRSE dr Paweł Poszytek, śląski kurator oświaty Urszula Bauer oraz poseł na Sejm VIII kadencji Izabela Kloc. Jak zapowiedział dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dr Paweł Poszytek, spotkania z cyklu EDUinspiracje będą odbywać się w kilkutygodniowych odstępach. Najbliższe – 24 października br. w Jeleniej Górze, następne – 8 listopada br. w Grudziądzu i 9 listopada w Poznaniu. – Podczas spotkań odbywających się w ramach tego cyklu chcemy pokazać, jak w praktyczny sposób można realizować działania w tych obszarach pracy szkoły, których dotyczy reforma edukacji – wyjaśnia dr Paweł Poszytek. To jednak nie jedyne zadanie, które zostało postawione przed uczestnikami. – Celem tej konferencji jest nie tylko to, aby spojrzeć w przyszłość. Chodzi również o to, żeby przyjrzeć się teraźniejszości, ponieważ dziś w województwie śląskim musimy sobie poradzić z wieloma wyzwaniami – powiedziała śląski kurator oświaty Urszula Bauer. Zdaniem kurator przedstawiciele jednostek oświatowych, znajdujących się w tym wyjątkowym ze względu na bogatą historię i tradycję regionie, powinni zadbać o rozwój postawy obywatelskiej uczniów. Młodzież, w życiu której wirtualna rzeczywistość odgrywa bardzo ważną rolę, powinna również pogłębiać wiedzę o swoich przodkach i regionie.

Realizacji tych założeń służyły merytoryczne sesje warsztatowe prowadzone przez ekspertów w sześciu obszarach: „Wolontariat i współpraca szkoły z NGO”, „Doskonalenie zawodowe nauczycieli”, „Języki obce”, „Innowacyjne projekty edukacyjne – Ucz się i baw”, „Współpraca szkoły z samorządem terytorialnym” oraz „Edukacja historyczna i obywatelska”. Uczestnicy spotkania mieli okazję do pogłębienia swojej wiedzy i doskonalenia warsztatu w realizacji tak istotnych zadań, jak rozwijanie kompetencji językowych uczniów, motywowanie najmłodszych uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy, zachęcanie młodzieży do angażowania się w wolontariat.

Regionalne spotkanie to również okazja do tego, aby zastanowić się nad tym, jakie działania edukacyjne podjąć w wybranym województwie we współpracy z samorządem terytorialnym oraz jakie cele można osiągnąć, realizując unijne projekty edukacyjne. Województwo śląskie jest jednym z najbardziej aktywnych województw w Polsce, jeśli chodzi o realizację tego typu przedsięwzięć. W 2015 r. w ramach Erasmus+ przedstawiciele śląskich instytucji złożyli aż 584 wnioski o dofinansowanie projektów edukacyjnych, z czego 229 projektów otrzymało wsparcie. Jedną z instytucji, która realizuje projekt edukacyjny w ramach programu Erasmus+ Edukacja szkolna jest Gimnazjum nr 2 w Lublińcu. Więcej informacji: http://eduinspiracje.org.pl/konferencje.

 

Odbyła się pierwsza konferencja regionalna z cyklu EDUinspiracje


EDUinspiracje to cykl konferencji regionalnych, których celem jest pokazanie, w jaki sposób skutecznie i efektywnie można wykorzystać fundusze europejskie na realizację zadań oświatowych w odwołaniu do priorytetów realizowanej reformy oświaty. W pierwszym wydarzeniu, które odbyło się 28 września w Rzeszowie, wzięło udział ok. 300 osób, w tym przedstawiciele instytucji oświatowych, dyrektorzy szkół oraz kadra zarządzająca placówkami edukacyjnymi.

W konferencji uczestniczyli m.in. Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Narodowej Agencji Programu Erasmus+) dr Paweł Poszytek, Poseł na Sejm RP VIII kadencji Krystyna Wróblewska, Poseł na Sejm RP VIII kadencji prof. Jacek Kurzępa, Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch oraz eksperci Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

– Celem tego spotkania jest pokazanie, jak w praktyczny sposób można realizować działania w wybranych obszarach, których dotknie reforma edukacji – powiedział, otwierając konferencje, dr Paweł Poszytek.

Założenie to zostało zrealizowane podczas sześciu warsztatów tematycznych: „Wolontariat i współpraca szkoły z NGO”, „Doskonalenie zawodowe nauczycieli”, „Języki obce”, „Innowacyjne projekty edukacyjne – Ucz się i baw”, „Współpraca szkoły z samorządem terytorialnym” oraz „Edukacja historyczna i obywatelska”. Dzięki nim uczestnicy spotkania pogłębili swoją wiedzę na temat tego, jak rozwijać kompetencje językowe uczniów, zmotywować najmłodszych do samodzielnego zdobywania wiedzy, a także jak zachęcić młodzież do angażowania się w wolontariat.

Ponadto prelegenci przedstawili pomysły na realizację inicjatywy, celem których jest wsparcie doskonalenia zawodowego kadry edukacyjnej, co stanowi podstawowy warunek poprawy jakości funkcjonowania polskiej szkoły. Uczestnicy wydarzenia dowiedzieli się, jak program Erasmus+ ułatwia tworzenie planów kształcenia zawodowego kadry edukacyjnej oraz jakie korzyści dzięki zagranicznym wyjazdom mogą odnieść nauczyciele.

Regionalne spotkanie było również okazją do tego, aby zastanowić się nad tym, jakie działania edukacyjne podjąć w wybranym województwie we współpracy z samorządem terytorialnym oraz jakie cele można osiągnąć, realizując unijne projekty edukacyjne. Rzeszowskie instytucje bardzo chętnie angażują się w tego typu przedsięwzięcia. W ubiegłym roku otrzymały dofinansowanie z programu Erasmus+ na realizację ponad 70 inicjatyw edukacyjnych. Jedną z nich jest projekt zatytułowany „Wildlife in the Town” prowadzony przez Stowarzyszenie „EKOSKOP”. Więcej informacji na temat regionalnych spotkań, których organizatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, można znaleźć na stronie http://eduinspiracje.org.pl/konferencje/

Dowiedz się, co oferuje Erasmus+ w 2016 r.


Wolontariat, zagraniczne staże i praktyki, studia na europejskich uczelniach, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, rozwój pasji i zainteresowań, poznanie nowych możliwości, wzrost konkurencyjności na rynku pracy – to tylko niektóre z haseł towarzyszących programowi Erasmus+. Tylko w 2016 r. budżet programu wyniesie ok. 2,2 mld euro (w tym dla Polski na ten rok przeznaczono 102,9 mln euro). Osoby, które chciałyby się dowiedzieć więcej na temat oferty programu zapraszamy 19 stycznia 2016 r. na Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+ (Warszawa, PGE Narodowy).

Wyłoniono laureatów konkursu EDUinspiracje – Media 2015


Czy unijne projekty edukacyjne mogą być tematem interesującego artykułu prasowego lub audycji radiowej? Oczywiście! Udowodnili to laureaci tegorocznej edycji konkursu EDUinspiracje – Media. Zwycięzcy zostali ogłoszeni podczas gali, która odbyła się 24 listopada w Warszawie.

Języki to nasza siła! EDJ 2015


„Języki to nasza siła!” to hasło tegorocznych obchodów Europejskiego Dnia Języków. Jak tę siłę zwiększyć? Co można dzięki niej osiągnąć? Jak można ją zmierzyć? Odpowiedzi na te pytania będziemy szukać podczas tegorocznych obchodów EDJ. Święto języków w tym roku zaczyna się już 22 września. Tego dnia wszystkich dziennikarzy zapraszamy na konferencje prasową towarzyszącą obchodom.

Zagraniczna mobilność nauczycieli i uczniów kluczem do podniesienia jakości w edukacji – 2015


7,6 mln osób, czyli 20% wszystkich Polaków, wzięło udział w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego w Polsce. 19 czerwca w hotelu Novotel w Warszawie odbędzie się konferencja Zagraniczna mobilność nauczycieli i uczniów kluczem do podniesienia jakości w edukacji, podsumowująca realizację projektów systemowych administrowanych w latach 2012-2015 przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Europejski Tydzień Młodzieży 2015 – konferencja prasowa


Już 5 maja br. podczas debaty „Jestem aktywny” młodzież będzie dyskutować z politykami, ekspertami z zakresu rynku pracy, osobami mającymi doświadczenie w dziedzinie realizacji projektów społecznych oraz przedstawicielami świata biznesu. Główny temat, który zostanie poruszony podczas dyskusji, będzie dotyczył rozwijania potencjału młodych osób i wzmacnianie ich pozycji na rynku pracy. Wydarzeniu będzie towarzyszyć konferencja prasowa.

Europejskie sukcesy polskich n@uczycieli


Aż ośmiu nauczycieli z Polski nagrodzono podczas dorocznej międzynarodowej konferencji programu unijnego eTwinning, która rozpoczęła się we wtorek w Brukseli. Nagrody przyznano za projekty realizowane wspólnie przez uczniów z różnych krajów. Dzięki inicjatywom, które szkoły podejmują w ramach eTwinning, uczniowie z łatwością opanowują języki obce, oswajają się z pracą w zespole, poznają inne kraje i kultury oraz ćwiczą posługiwanie się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (TIK).