Kolejny nabór do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”


Informujemy, iż we wrześniu FRSE planuje uruchomić III nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Skierowany jest on do uczniów polskich szkół publicznych i niepublicznych od VI klasy szkoły podstawowej do momentu zakończenia edukacji szkolnej. Umożliwia wyjazdy grup młodzieży wraz z opiekunami do krajów Unii Europejskiej, gdzie wraz z uczniami szkoły goszczącej realizują przedsięwzięcie edukacyjne z zakresu podstawy programowej w celu wzmocnienia kompetencji kluczowych.
Z założeń projektu skorzystało już 341 placówek, a budżet przeznaczony na realizację przedsięwzięć wyniósł do tej pory ponad 45 mln zł.
Warto skorzystać z szansy, jaką daje projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”!
Więcej informacji na stronie projektu.