Komisja Europejska wspiera sieci tematyczne – konkurs wniosków 2017


Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków na projekty mające na celu wsparcie europejskich sieci organizacji działających w trzech obszarach:

  • kompetencje kluczowe i umiejętności podstawowe,
  • edukacja migrantów (dzieci oraz osoby młode),
  • nauczyciele i liderzy szkół.

Zaproszenie jest skierowane zarówno do instytucji działających w obszarze edukacji, zarówno kreujących politykę, jak i praktyków, decydentów, a także instytucji badawczych.

Komisja Europejska planuje wsparcie tych sieci tematycznych w ramach czteroletniego projektu z dofinansowaniem na poziomie od 300.000 do 400.000 euro rocznie.

Termin składania wniosków upływa 22 lutego 2017 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresami: