Kompetencje interkulturowe w edukacji językowej


FRSE i redakcja czasopisma „Języki Obce w Szkole” zapraszają na konferencję Kompetencje interkulturowe w edukacji językowej, która odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim 23 września 2014 w ramach Europejskiego Dnia Języków. Współorganizatorami konferencji są: MEN, KE, EUNIC, UW, ORE i Biuro Edukacji m.st. Warszawy.

Celem konferencji jest pokazanie, że kompetencje interkulturowe to rodzaj busoli, która nie tylko istotnie usprawnia komunikację w wielojęzycznych i wielokulturowych społeczeństwach europejskich, ale także ułatwia złożone procesy integracyjne.

Jednakże, rozwój tych kompetencji nie odbywa się samoczynnie w trakcie poznawania języka obcego. Przed nauczycielem stoi wyzwanie wprowadzania ucznia w skomplikowane zagadnienia interkulturowe, które obejmują ciągłą konieczność wychodzenia poza rodzimą perspektywę kulturową, poznawania tej „innej” i ponownego powracania do własnej, ale z szerszą świadomością i bogatszą wrażliwością.

Zapraszamy do wspólnej refleksji nad tą problematyką w gronie specjalistów edukacji językowej – nauczycieli, kadry akademickiej oraz studentów.

Więcej informacji o konferencji na stronie: konferencje.frse.org.pl/edj2014.