Komunikat FRSE dotyczący projektów z listy rezerwowej programu Erasmus+ akcji KA 101 konkurs 2020


Informujemy, że FRSE w dniu 17 września 2020 r. podjęła decyzję w sprawie zatwierdzenia do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”, wniosków umieszczonych na liście rezerwowej akcji 1 Mobilność kadry programu Erasmus+ Edukacja Szkolna w ramach konkursu wniosków 2020.

Wszystkich zaineresowanych zapraszamy na stronę projektu

Gratulujemy instytucjom, które otrzymały wsparcie finansowe na realizację projektów z konkursu 2020 i życzymy wielu sukcesów przy ich realizacji.