Komunikat NA dot. zwiększenia kwoty dofinansowania projektu w związku z dodatkowymi kosztami spowodowanymi pandemią Covid‐19


Beneficjenci, którzy ponieśli dodatkowe koszty, przekraczające wysokość przyznanego w umowie  dofinansowania w ramach realizowanych projektów, spowodowane pandemią Covid‐19, mogą  wnioskować  do  Narodowej  Agencji  o  zwiększenie  kwoty  dofinansowania  zatwierdzonych  projektów.

Zapraszamy do zapoznania się z Komunikatem NA [PDF]