Komunikat w sprawie przesunięcia terminów składania wniosków w Akcji 2 na 26 marca 2019 r.


Narodowa Agencja Programu Erasmus+ informuje, że Komisja Europejska w dniu 21 marca 2019 podjęła decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków w Akcji 2 w konkursie 2019 o 5 dni (dotychczasowy termin 21 marca 2019) tzn. do 26 marca 2019 (do godziny 12.00 czasu brukselskiego). Przesunięcie spowodowane jest technicznymi problemami ze składaniem wniosków on-line. Przesunięcie terminu złożenia wniosków dotyczy następujących akcji programu Erasmus+:

• Partnerstwa strategiczne dla edukacji szkolnej (KA201)
• Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych (KA202)
• Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego (KA203)
• Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji osób dorosłych (KA204)
• Projekty współpracy szkół (KA229)