Konferencja finałowa projektu City-M


Przedstawiciel Zespołu Upowszechniania i Wykorzystywania Rezultatów reprezentował FRSE w Brukseli, 9-12 marca br., podczas konferencji finałowej projektu City-M – Kreatywne, innowacyjne i dające się zastosować metody kształcenia i doskonalenia nauczycieli i kadry szkolącej.

Projekt zrealizowany na zlecenie Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej polegał na zebraniu rezultatów projektów dotyczących metod kształcenia i doskonalenia kadry edukacyjnej i szkoleniowej z całej Europy.

Wzięło w nim udział 13 narodowych agencji z 12 krajów prowadzących program „Uczenie się przez całe życie” z: Austrii, Belgii, Cypru, Danii, Niemiec (Agencja PAD), Litwy, Holandii, Norwegii, Rumunii, Szwecji, Wielkiej Brytanii (Ecotec i British Council) oraz Polski. W samej konferencji udział wzięło ponad 120 osób. Efektem projektu jest podręcznik innowacyjnych metod doskonalenia nauczycieli i kadry edukacyjnej.